Hantering av personuppgifter i vår digitala vårdtjänst "Vårdkontakt Direkt"

Region Sörmland samlar in och behandlar de personuppgifter som beskrivs nedan i samband med användning av tjänsten "Vårdkontakt Direkt" med 1177 och/eller vårdcentral.

Denna personuppgiftspolicy förklarar hur Region Sörmland samlar in och behandlar dina personuppgifter när du använder tjänsten Vårdkontakt Direkt. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Region Sörmland är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter som behandlas i tjänsten.

Dina personuppgifter behandlas för att du ska kunna använda tjänsten Vårdkontakt Direkt och för att vårdpersonalen ska kunna ge dig medicinska råd. Det är viktigt att du läser och förstår denna policy innan du använder tjänsten. Genom att använda denna tjänst accepterar du att dina personuppgifter samlas in och behandlas på det sätt som beskrivs nedan.

Personuppgifter som samlas in om dig

Region Sörmland samlar in och behandlar följande personuppgifter i samband med användning av tjänsten:

Person- och kontaktinformation
Du behöver uppge uppgifter som bland annat namn, personnummer, e-post och mobiltelefonnummer när du loggar in första gången och skapar ett användarkonto i tjänsten. Om du inte har använt tjänsten på 2 år kommer denna information raderas.

Hälsouppgifter
Du kan komma att dela med dig av uppgifter om din fysiska och psykiska hälsa vid användning av tjänsten. Det kan till exempel vara uppgifter som rör din medicinska historia, din sjukdom eller fysiologiska eller biomedicinska tillstånd (till exempel blodvärden). Detta sker genom att du besvarar frågor och formulär, laddar upp bilder eller andra filer, eller att du svarar vårdpersonalen i chatten.

Uppgifter kan även samlas in om du lämnar feedback i tjänsten. Du kan alltid välja att inte ge oss uppgifter men det kan försvåra eller innebära att vi inte kan tillhandahålla dig tjänsten. Felaktiga eller otillräckliga hälsouppgifter kan ha stor betydelse för behandlarens möjlighet att ge dig rätt vård.

Information som samlas in på andra sätt

Person- och kontaktinformation
Om behandlaren bjuder in dig till tjänsten så kommer hen ange din person- och kontaktinformation för att du ska kunna använda tjänsten.

Hälsouppgifter
Hälsouppgifter om dig såsom ställd diagnos, utförda och planerade åtgärder m.m. som samlas in av behandlaren dokumenteras i din journal. Detta görs som en skyldighet mot dig som patient.

Tekniska data
Vid användning av tjänsten kan enhetsinformation samlas in från din dator eller mobila enhet, till exempel IP-adress, språk, typ av webbläsare och version, operativsystem och skärmupplösning samt datum och tid för din kontakt.

Ljud och bild
Ljud och bild spelas inte in eller sparas. Ljud och rörlig bild raderas i realtid och sparas inte på något sätt efter mötet. Notera dock att bilder som du själv laddar upp i tjänsten och som är av relevans för din fortsatta vård och behandling samlas in och sparas i din journal.

Chattar
Chatthistorik förs ej över till journalen utan sparas i tjänsten under två år och raderas därefter.

Hur dina uppgifter används

Dina personuppgifter används huvudsakligen för att tillhandahålla, utföra och förbättra tjänsten. Region Sörmland behandlar dina personuppgifter för följande syften baserat på följande lagliga grunder:

För att tillhandahålla tjänsten
Person- och kontaktinformation kommer att behandlas för att tjänsten ska kunna tillhandahållas. Till exempel används dina personuppgifter för att bekräfta din identitet när du loggar in med Bank ID eller Freja eID Plus i tjänsten och tekniska data för att säkerställa att tjänsten presenteras på bästa sätt för dig.

För att kommunicera med dig
Din person- och kontaktinformation (till exempel e-post och mobilnummer) används för att skicka notifieringar och meddelande till dig.

För att behandla dig och föra patientjournal
Dina personuppgifter kommer användas för att föra patientjournal och upprätta annan dokumentation, samt för att uppfylla andra krav enligt patientdatalagen och andra tillämpliga lagar.

För att skapa samlad statistik
Dina personuppgifter (inklusive hälsouppgifter) kan komma att användas för att skapa statistik i aggregerad form där uppgifter inte är identifierbara. Statistik kan till exempel röra sökorsaker, mötestider, möteslängd samt ålder och kön på besökare.

För att utveckla och förbättra tjänsten
Samlad statistik och tekniska data kan komma att användas som underlag för utveckling och förbättring av tjänsten.

Så länge sparas dina uppgifter

Hälsouppgifter som samlas in via tjänsten, till exempel svar på digitala formulär och dokumenterande bilder och chattar sparas i två år i tjänsten. All information av relevans för din fortsatt vård och behandling förs över till journalen och sparas i minst tio år.

Dina uppgifter kan i vissa fall delas med andra

Dina personuppgifter kan ibland behöva överföras till eller delas med andra, när det är nödvändigt eller motiverat. Till exempel kan dina personuppgifter delas med:

Personer som arbetar hos oss
Endast om denna person deltar i vården av dig eller av annat skäl behöver uppgifterna för sitt arbete inom hälso- och sjukvården.

Leverantörer och underleverantörer
Dina personuppgifter kan komma att överföras till eller delas med utvalda företag som levererar olika typer av tjänster till Region Sörmland. Till exempel utvecklas och tillhandahålls den digitala plattformen för tjänsten av leverantören Platform24 på uppdrag av Region Sörmland. Tjänsteleverantörer hanterar bara uppgifter som förekommer i tjänsten. Tjänsteleverantören och andra leverantörer omfattas av samma sekretessregler som gäller för Region Sörmland och får bara behandla dina personuppgifter enligt instruktioner från oss.

Myndigheter
Region Sörmland kan även behöva lämna nödvändig information till myndigheter till exempel Socialstyrelsen, Smittskyddsinstitutet, Polisen eller andra myndigheter, om det krävs enligt lag eller om du har godkänt det. Du har rätt att få mer information om den uppgiftsskyldighet som Region Sörmland enligt lag har.

Dina uppgifter behandlas inom EU/EES

Region Sörmland kommer bara att behandla dina personuppgifter i Sverige eller inom EU/EES. Dina personuppgifter kommer inte att överföras till, eller behandlas i något land utanför EU/EES utan ditt uttryckliga samtycke.

Dina rättigheter

Du kan begära ut dina uppgifter och i förekommande fall få dem ändrade eller borttagna. Läs mer om hur du kan ta del av personuppgifterna vi har om dig här:
Personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (regionsormland.se)

Har du synpunkter på din vård kan du läsa mer här om vart du vänder dig:
Dina rättigheter i vården (regionsormland.se)

Du kan alltid kontakta oss
Om du vill veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i våra digitala vårdtjänster kan du vända dig till dataskyddsombud@regionsormland.se

Klagomål
Du har rätt att kontakta och klaga hos Integritetsskyddsmyndigheten om du anser att dina personuppgifter har hanterats felaktigt av oss.

Uppdaterat: 15 april 2024
T5DE