Cosmic - vårt nya vårdinformationsstöd

Cosmic är vårt nya vårdinformationsstöd som ersätter befintliga journalsystem och ett antal andra vårdsystem. Alla nio regionerna i SUSSA samverkan kommer att införa Cosmic under 2024.

Vårdinformationsstödet utgår från journalsystemet Cambio Cosmic, som redan används i sju andra regioner i Sverige. Men regionerna inom SUSSA samverkan har, utöver grundfunktionerna i Cosmic, också köpt ett antal specialområden som bland annat operationsplanering och anestesi/intensivvård vilka kommer integreras i Cosmic. Målsättningen är att få en bra helhetslösning som sätter patienten i fokus och underlättar samarbete mellan olika verksamheter.

Leverantören Cambio ger en övergripande introduktion av vårdinformationsstödet Cosmic i den här filmen: CAMBIO Cosmic vårdinformationsstöd

Leverantören kommer också att leverera drift, underhåll och support till regionerna vilket hanteras via en gemensam förvaltningsorganisation kallad SUSSA vårdstöd.

Varför nytt vårdinformationsstöd?

Många av de system vi använder idag, inklusive journalsystemen, närmar sig slutet på sin livscykel och möter inte de förväntningar som vi ställer på ett modernt vårdinformationsstöd. Vården är i en förändringsresa där det ställs högre krav på bland annat tillgänglighet och digitalisering.

För att kunna möta dagens digitaliseringstakt och invånarnas framtida förväntningar på tillgänglighet samt behov av hälso- och sjukvård krävs ett nytt vårdinformationsstöd som stödjer verksamhetens behov, med utgångspunkt från patientens väg genom vården.

Syftet är att skapa förutsättningar för ett vårdinformationsstöd som upplevs som en helhetslösning, är effektivt, säkert, ger besluts- och processtöd samt möjliggör EN strukturerad journal per patient där det är lätt att följa patientens väg genom vården.

Invånare och patienter får en bättre tillgång till information om sin vård och hälsa genom moderna digitala tjänster, vilket skapar förutsättningar för ökad delaktighet.

Det nya vårdinformationsstödet ska bidra till att regionerna inom SUSSA samverkan uppnår målen i den nationella visionen för e-hälsa 2025.

Uppdaterat: 29 maj 2023
U6E4