Cosmic - vårt nya vårdinformationsstöd

Cosmic är vårt nya vårdinformationsstöd som ersätter befintliga journalsystem och ett antal andra vårdsystem. Alla nio regionerna i Sussa samverkan kommer att införa Cosmic under 2024.

Vårt nya vårdinformationsstöd utgår från Cambios grundprodukt Cosmic, som redan används i åtta andra regioner i Sverige. Men regionerna inom Sussa samverkan har, utöver grundfunktionerna i Cosmic, också köpt ett antal specialområden som bland annat operationsplanering och anestesi/intensivvård vilka kommer att integreras i vår version av Cosmic. Målsättningen är att få en bra helhetslösning som sätter patienten i fokus och underlättar samarbete mellan olika verksamheter. Cambio kommer också att leverera drift, underhåll och support till regionerna.

Leverantören Cambio ger en övergripande introduktion av vårdinformationsstödet Cosmic i den här filmen:

Cambio COSMIC - ett samordnat och patientfokuserat journalsystem 

Totalt kommer omkring 60 000 medarbetare i Sussa-regionernas vårdverksamheter att jobba i Cosmic. När Cosmic är infört i regionerna (successivt införande under 2024) kommer 17 av Sveriges 21 regioner (samt en privat vårdgivare) att arbeta i Cosmic.

Varför nytt vårdinformationsstöd?

Journalsystemen och flera av de andra vårdsystemen vi använder idag närmar sig slutet på sin livscykel och möter inte de förväntningar som vi ställer på ett modernt vårdinformationsstöd.

För att kunna möta dagens digitaliseringstakt och invånarnas framtida förväntningar på tillgänglighet samt behov av hälso- och sjukvård krävs ett nytt vårdinformationsstöd som stödjer verksamhetens behov, med utgångspunkt i patientens väg genom vården.

Cosmic ska bland annat bidra till mer patientnära och mobila arbetssätt, mindre administration och en sammanhållen journal med mindre risk för dubbeldokumentation.

Invånare och patienter får en bättre tillgång till information om sin vård och hälsa genom moderna digitala tjänster, vilket skapar förutsättningar för ökad delaktighet.

Det nya vårdinformationsstödet ska bidra till att regionerna inom Sussa samverkan uppnår målen i den nationella visionen för e-hälsa 2025.

Uppdaterat: 8 november 2023
2KTB