Sussa BI

Sussa BI är arbetsnamnet på det förvaltningsobjekt inom Sussa samverkan som ska sköta underhåll och vidareutveckling av produkten Sussa datalager. Sussa BI byggs upp under 2024. BI står för Business Intelligence och på svenska används ofta uttrycket beslutsstöd.

Inom Sussa samverkans FVIS-program har projekt GUAD (Gemensam Utveckling Av Datalager) och regionala initiativ i SUAD (Samverkande Utveckling Av Datalager) arbetat med målsättningen att ta fram en skalbar, väldokumenterad, säker, robust och förvaltningsbar datalagerlösning som regionerna ska kunna använda i sina regionala miljöer för gemensamma behovsområden avseende användning av vårddata från Cosmic.

Innan sommaren 2023 togs beslut om att Sussa samverkan gemensamt ska förvalta produkten Sussa datalager. Via samverkan byggs förmågor kring produkten på ett effektivare sätt än om varje region skulle göra motsvarande arbete regionalt. Regionerna får alltså en lösning med högre kvalitet till en lägre kostnad.

Sussa datalagerlösningen byggs därför idag för att vidareutvecklas gemensamt, med en gemensam datamodell, gemensamma termer, gemensam programkod och gemensamma funktioner. Produktens utveckling förutsätter även att alla regioner kommer använda, inom Sussa gemensamt, masterdata samt gemensamma termer och begrepp.

Under hösten 2023 beslutades att förvaltningen och fortsatt gemensam leverans av Sussa datalager ska ske i en organisation vid sidan av Sussa vårdstöd och att etableringen skulle ske med hjälp av ett projekt under våren 2024.

Med agila metoder kommer den gemensamma organisationen att dels ta ägandeskap och vidareutveckla plattformen och lösningen, dels nyutveckla och hålla ihop den gemensamma basen som alla regioner har nytta av. Det finns en enorm potential för regionerna i att stärka varandra i samverkan kring lösningen och just samverkan kommer vara en viktig pusselbit i det gemensamma objektet.

Etablering pågår

Just nu pågår intensivt arbete med att etablera organisationen som under året ska bygga upp förmågan att ta ägandeskap över den gemensamma lösningen. Fyra roller ska tillsättas under 2024 och det är BI Manager, BI Arkitekt, BI Kravanalytiker och en BI Utvecklare. Det första steget i tillsättningarna är den taktiska ledningen med BI Manager och BI Arkitekt där rekrytering sker under våren 2024 med start i början av mars. Dessa roller utgör den styrande och ledande delen av Sussa BI, men agerar samtidigt på operativ nivå i leveranserna. Det första året kommer präglas av samverkan med pågående projekt och initiativ (GUAD och SUAD) samt överlämningen av ägandeskapet och leveranser från dessa. Samtidigt kommer den nya organisationen fortsätta sin resa med att bygga upp sin förmåga, processer och det framåtblickande perspektivet för objektet samt kontinuerligt utvärdera behovet av ytterligare personer som ska rekryteras och forma teamet.

Sussa BI leds av en styrgrupp där representanter från alla nio regioner ingår. Ordförande för styrgruppen är utsedd objektägare inom Sussa BI med ansvar för det strategiska arbetet. Ordförande är kanalen mellan styrgrupp och objektet.

Det finns inga formella chefer inom den gemensamma organisationen och det dagliga arbetet utförs framför allt digitalt.

Uppdaterat: 1 mars 2024
YTNR