Sussa samverkans FVIS-program

Just nu pågår ett intensivt arbete med att införa det nya vårdinformationsstödet Cosmic i de nio regioner som ingår i Sussa samverkan. Arbetet sker inom Sussa samverkans FVIS-program.

I programmet arbetar regionerna gemensamt med förberedelserna inför bytet till Cosmic. Inom varje region pågår också parallellt ett regionalt program där man arbetar med aktiviteter kring det egna införandet.

Under 2024-2025 sker, enligt plan, samtliga nio införanden av Cosmic i respektive region enligt en så kallad införandeordning. Hur Cosmic sedan införs inom respektive regions vårdverksamheter kan skilja sig åt. Kontakta respektive region för mer information.

Uppdaterat: 29 januari 2024
CPMD