Sussa samverkans FVIS-program

Just nu pågår ett intensivt arbete med att införa det nya vårdinformationsstödet Cosmic. Arbetet sker i vårt gemensamma FVIS-program.

Programmet skapar förutsättningar för att ta del av och bidra gemensamt till förberedelsearbetet och underlätta införandet. Respektive region ansvarar för hur och när införandet sker och att alla förberedelser som behövs genomförs.

FVIS-programmet bygger på en solidarisk resurstilldelning i form av att alla regioner tar ansvar och bidrar med de resurser som behövs.

I programmet arbetar regionerna gemensamt med förberedelserna inför bytet till Cosmic. Inom varje region pågår också parallellt ett regionalt program eller projekt där man arbetar med aktiviteter kring det egna införandet.

Under 2024-2025 sker samtliga nio införanden av Cosmic i respektive region. Hur Cosmic införs inom respektive regions vårdverksamheter kan skilja sig åt. Kontakta respektive region för mer information.

Tidplan för produktionsstart av Cosmic:

  • Örebro vecka 38, 2024
  • Norrbotten vecka 48, 2024
  • Gävleborg vecka 3, 2025
  • Dalarna vecka 5, 2025
  • Sörmland vecka 7, 2025
  • Västernorrland vecka 9, 2025
  • Blekinge vecka 11, 2025
  • Halland vecka 13, 2025
  • Västerbotten april, 2025

Upphandlingen Framtidens vårdinformationsstöd

År 2014 föddes idén till att samverka för att upphandla ett nytt journalsystem. I januari 2016 tog regionerna inom Sussa samverkan initiativ till en gemensam målbild för ett nytt journalsystem som bättre skulle möta dagens behov bland vårdpersonal och patienter. Upphandlingen startade och fick namnet Framtidens vårdinformationsstöd.

2018 stod det klart att den nya leverantören blev Cambio Healthcare Systems. Juni 2019 tecknade de fem regionerna i kundgruppen från 1990-talet avtal med Cambio och 2020 tecknade ytterligare fyra regioner avtal med leverantören och gick med i Sussa samverkan: Dalarna, Gävleborg, Halland och Norrbotten.

Uppdaterat: 29 april 2024
SMUE