Två sjuksköterskor som står bredvid en sjukhussäng

Sussa samverkans FVIS-program

Just nu pågår ett intensivt arbete med att införa det nya vårdinformationsstödet Cosmic i de nio regioner som ingår i Sussa samverkan. Arbetet sker inom Sussa samverkans FVIS-program.

I programmet arbetar regionerna gemensamt med förberedelserna inför bytet till Cosmic. Inom varje region pågår också parallellt ett regionalt program där man arbetar med aktiviteter kring det egna införandet.

Under 2024 sker, enligt plan, samtliga nio införanden av Cosmic i respektive region enligt en så kallad införandeordning. Hur Cosmic sedan införs inom respektive regions vårdverksamheter kan skilja sig åt. Kontakta respektive region för mer information.

Uppdaterat: 21 september 2023
J38D