Årsrapporter

Här finns rapporter från granskningen av årsbokslut för nämnder och bolag. Några svar begärs normalt inte för denna typ av rapporter.

Bokslutsgranskning avseende år 2020

Nämnden för primärvård, rättspsykiatri och Dammsdalskolan (pdf)

Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet (pdf)

RUN, regional utvecklingsnämnd (pdf)

Inköpsnämnden (pdf)

NSV, gemensam nämnd för samverkan kring socialtjänst och vård (pdf)

Gemensam patientnämnd (pdf)

Lekmannarevisorns granskningsrapport för Vita Huset i Nyköping AB (pdf)

Lekmannarevisorns granskningsrapport för Folktandvården Sörmland AB (pdf)

Lekmannarevisorernas granskningsrapport för Länstrafiken Sörmland AB (pdf)

Bokslutsgranskning avseende år 2019

Nämnden för primärvård, rättspsykiatri och Dammsdalskolan (pdf)
kompletterat dokument för primärvården (pdf)

Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet (pdf)

RUN, regional utvecklingsnämnd (pdf)

NSV, gemensam nämnd för samverkan kring socialtjänst och vård (pdf)

Gemensam patientnämnd (pdf)

Inköpsnämnd (pdf)

Lekmannarevisorns granskningsrapport för Vita Huset i Nyköping AB (pdf)

Lekmannarevisorns granskningsrapport för LSAB, Sörmland Landstingsservice AB (pdf)

Lekmannarevisorns granskningsrapport för Folktandvården Sörmland AB (pdf)

Lekmannarevisorns granskningsrapport för Länsrafiken Sörmland AB (pdf)Bokslutsgranskning avseende år 2018

Primärvårdsnämnden (pdf)

Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet (pdf)

NSV, Gemensam nämnd för samverkan kring socialtjänst och vård (pdf)

Gemensam patientnämnd (pdf)

Inköpsnämnden (tidigare DU-nämnden (pdf)

Regionsjukhuset Karsudden (pdf)

Lekmannarevisorns granskningsrapport för Vita Huset i Nyköping AB (pdf)

Lekmannarevisorns granskningsrapport för LSAB, Sörmland Landstingsservice AB (pdf)

Lekmannarevisorns granskningsrapport för D-data AB (pdf)

Lekmannarevisorns granskningsrapport för Folktandvården Sörmland AB (pdf)

 

 

 

 

Uppdaterat: 12 april 2021
WURX