Årsrapporter

Här kan du ta del av våra rapporter från den grundläggande årliga granskningen av
nämnder och bolag. Några svar begärs normalt inte för denna typ av rapporter.

Rapporter för nämnder och bolag år 2023

Här kommer årsrapporterna att publiceras varefter de blir färdiga under mars-april.

Regionstyrelsen (pdf)

Nämnden för primärvård, rättspsykiatri och Dammsdalskolan (pdf)

Regionala utvecklingsnämnden (pdf)

Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård (pdf)

Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet (pdf)

Inköpsnämnden (pdf)

Gemensam patientnämnd (pdf)

Lekmannarevisorns granskningsrapport för Folktandvården Sörmland AB

Lekmannarevisorns granskningsrapport för Vita Huset i Nyköping AB

Rapporter för nämnder och bolag år 2022

Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård (pdf)

Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet (pdf)

Inköpsnämnden (pdf)

Regional utvecklingsnämnd (pdf)

Gemensam patientnämnd (pdf)

Nämnden för primärvård, rättspsykiatri och Dammsdalskolan (pdf)

Regionstyrelsen (pdf)

Lekmannarevisorns granskningsrapport för Folktandvården Sörmland AB (pdf)

Lekmannarevisorns granskningsrapport för Vita Huset i Nyköping AB (pdf)

Lekmannarevisorernas granskningsrapport för Länstrafiken Sörmland AB (pdf)

Rapporter för nämnder och bolag år 2021

Nämnden för primärvård, rättspsykiatri och Dammsdalskolan (pdf)

Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet (pdf)

Regional utvecklingsnämnd (pdf)

Regionstyrelsen (pdf)

Gemensam patientnämnd (pdf)

Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård (pdf)

Inköpsnämnden (pdf)

Lekmannarevisorns granskningsrapport för Folktandvården Sörmland AB (pdf)

Lekmannarevisorernas granskningsrapport för Länstrafiken Sörmland AB (pdf)

Lekmannarevisorns granskningsrapport för Vita Huset i Nyköping AB (pdf)

Rapporter för nämnder och bolag år 2020

Nämnden för primärvård, rättspsykiatri och Dammsdalskolan (pdf)

Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet (pdf)

RUN, regional utvecklingsnämnd (pdf)

Inköpsnämnden (pdf)

NSV, gemensam nämnd för samverkan kring socialtjänst och vård (pdf)

Gemensam patientnämnd (pdf)

Lekmannarevisorns granskningsrapport för Vita Huset i Nyköping AB (pdf)

Lekmannarevisorns granskningsrapport för Folktandvården Sörmland AB (pdf)

Lekmannarevisorernas granskningsrapport för Länstrafiken Sörmland AB (pdf)

Uppdaterat: 8 april 2024
XFC7