Årsrapporter

Här kan du ta del av våra rapporter från den grundläggande årliga granskningen av
nämnder och bolag. Några svar begärs normalt inte för denna typ av rapporter.

Rapporter för nämnder och bolag år 2022

Här kommer årsrapporterna att publiceras varefter de blir färdiga under mars-april.

Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård (pdf)

Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet (pdf)

Inköpsnämnden (pdf)

Regional utvecklingsnämnd (pdf)

Gemensam patientnämnd (pdf)

Nämnden för primärvård, rättspsykiatri och Dammsdalskolan (pdf)

Regionstyrelsen (pdf)

Lekmannarevisorns granskningsrapport för Folktandvården Sörmland AB (pdf)

Lekmannarevisorns granskningsrapport för Vita Huset i Nyköping AB (pdf)

Lekmannarevisorernas granskningsrapport för Länstrafiken Sörmland AB (pdf)

Rapporter för nämnder och bolag år 2021

Nämnden för primärvård, rättspsykiatri och Dammsdalskolan (pdf)

Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet (pdf)

Regional utvecklingsnämnd (pdf)

Regionstyrelsen (pdf)

Gemensam patientnämnd (pdf)

Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård (pdf)

Inköpsnämnden (pdf)

Lekmannarevisorns granskningsrapport för Folktandvården Sörmland AB (pdf)

Lekmannarevisorernas granskningsrapport för Länstrafiken Sörmland AB (pdf)

Lekmannarevisorns granskningsrapport för Vita Huset i Nyköping AB (pdf)

Rapporter för nämnder och bolag år 2020

Nämnden för primärvård, rättspsykiatri och Dammsdalskolan (pdf)

Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet (pdf)

RUN, regional utvecklingsnämnd (pdf)

Inköpsnämnden (pdf)

NSV, gemensam nämnd för samverkan kring socialtjänst och vård (pdf)

Gemensam patientnämnd (pdf)

Lekmannarevisorns granskningsrapport för Vita Huset i Nyköping AB (pdf)

Lekmannarevisorns granskningsrapport för Folktandvården Sörmland AB (pdf)

Lekmannarevisorernas granskningsrapport för Länstrafiken Sörmland AB (pdf)

Rapporter för nämnder och bolag år 2019

Nämnden för primärvård, rättspsykiatri och Dammsdalskolan (pdf)
kompletterat dokument för primärvården (pdf)

Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet (pdf)

RUN, regional utvecklingsnämnd (pdf)

NSV, gemensam nämnd för samverkan kring socialtjänst och vård (pdf)

Gemensam patientnämnd (pdf)

Inköpsnämnd (pdf)

Lekmannarevisorns granskningsrapport för Vita Huset i Nyköping AB (pdf)

Lekmannarevisorns granskningsrapport för LSAB, Sörmland Landstingsservice AB (pdf)

Lekmannarevisorns granskningsrapport för Folktandvården Sörmland AB (pdf)

Lekmannarevisorns granskningsrapport för Länsrafiken Sörmland AB (pdf)

Uppdaterat: 14 april 2023
274W