Vi bygger för framtidens vård

Sörmland ska bli Sveriges friskaste län. Som en del av det arbetet bygger vi nytt och rustar upp för att möta framtidens hälso- och sjukvårdsbehov. Vi satsar flera miljarder kronor under en tioårsperiod på att modernisera länets sjukhus. Klicka på ditt sjukhus för att se vad som händer just nu och hur det påverkar ditt besök.

Framtidens sjukhus

Sjukhusen i Sörmland är i stort behov av omfattande modernisering. En modernisering som stödjer framtida arbetssätt med en modern och effektiv verksamhet. Att bygga för framtidens vård innebär att vi bygger för att öka förutsättningarna för en säker vård som kännetecknas av hög kvalitet, ett smidigt och tryggt genomförande och god arbetsmiljö. Vi skapar miljövänliga byggnader med lång livslängd och flexibla lösningar som gör lokalerna enkla att förändra och därmed tryggar den långsiktiga utvecklingen av hälso- och sjukvården.

Effektiv och förbättrad patientvård

Vi renoverar och bygger om mottagningar och vårdavdelningar för att möjliggöra ett effektivt och tryggt omhändertagande av patienten. Vårdavdelningar och mottagningar kommer att samlokaliseras för en optimerad verksamhet och ökad tillgänglighet. Vårt fokus är att skapa en god och säker patientvård samt säkerställa tillgängligheten för våra patienter och besökare.

Hälso- och sjukvårdens fokusområden

Hälso- och sjukvårdens tre fokusområden har varit styrande vid planeringen av vårt förändrings- och förbättringsarbete. Vi arbetar för att våra patienter ska känna sig trygga och uppleva en smidig resa genom vården. Med det menas att patienter och närstående ska känna att vård och omsorg ges på ett lättillgängligt och sammanhållet sätt. Vi arbetar även för att våra resurser nyttjas på rätt sätt, det vill säga att våra medarbetares tid och kompetens nyttjas på ett effektivt sätt, att vård och omsorg är kostnadseffektivt samt att hälso- och sjukvården i sin helhet utformas på ett robust och hållbart sätt.

Uppdaterat: 12 december 2023
P7F7