Punktkarta över Kullbergska sjukhuset

Aktuella byggprojekt: Kullbergska sjukhuset

Det pågår ett flertal byggprojekt på Kullbergska sjukhuset. På den här sidan kan du läsa om de byggprojekt som på olika sätt kan påverka eller störa den dagliga verksamheten.

1. Om- och tillbyggnad av huvudentrén

Ombyggnation av huvudentrén är påbörjad och därmed stängd. Istället hänvisar vi till entré 2 som har öppnat igen.

Den utvändiga rivningen kommer pågå fram till och med sommaren 2019. Projektet består av flera olika delar:

  • entréplanet byggs ut och ansluts till den nya glasgången
  • vi bygger en entrésnurra
  • Apoteket får en mer central placering
  • servicecenter och caféet tillgänglighetsanpassas

Vi har satt en tillfällig vägg i entréhallen som kommer skilja mellan byggarbetsplats och övrig yta som fortfarande kommer gå att röra sig på. Väggen kommer inte påverka cafét eller Kontaktcenter. 

2. Ombyggnation av dagsjukvårdsverksamheten, plan 3

Vi bygger om och anpassar nya lokaler för dagsjukvårdsverksamheten..Under sommaren kommer vi att göra fler tillfälliga passager på grund av golvomläggning. Se skyltning på plats.

3. Parkeringsförbud på Fredsgatan

Under en längre tid kommer det vara parkeringsförbud på Fredsgatan. Detta på grund av tung trafik som ska förekomma inför rivning av en byggnad på sjukhusområdet. Skyltar finns på plats under den aktuella perioden. För mer utförlig information samt kartbild över det aktuella området

4. Rivning av byggnad

Vi har nu avslutat rivningen och påbörjat förberedelserna för en större och mer modern vårdbyggnad. Nu följer markarbeten i form av schaktning, pålning, borrning och sprängning. Det kommer att låta en hel del. 24/6 börjar vi med sprängningarna. Vi spränger vid tre tillfällen under dagen, kl. 9-9:15, 12-12:5 och 17-17:15. Sprängarbetena kommmer pågå v. 26-27, göra ett semesteruppehåll på fyra veckor och dörefter återupptas v. 32.

Under byggtiden kommer tunga transporter, i den mån det går, färdas fram och tillbaka med rivnings- och byggmaterial via en förutbestämd rutt. Se kartbild för förutbestämd väg

Rivningen innebär också att vi stänger av delar av sjukhuset. För att komma till Restaurangen från övriga sjukhuset finns en tillfällig väg genom Radiologiska kliniken och ut över gården. Se skyltning på plats.

Läs mer om nya kullbergska sjukhuset

Uppdaterat: 19 juni 2019
ARBT