Punktkarta över Kullbergska sjukhuset

Aktuella byggprojekt: Kullbergska sjukhuset

Det pågår ett flertal byggprojekt på Kullbergska sjukhuset. På den här sidan kan du läsa om de byggprojekt som på olika sätt kan påverka eller störa den dagliga verksamheten.

1. Om- och tillbyggnad av huvudentrén

Vi bygger om vår entréhall så den blir rymligare, ljusare och bättre för dig som besökare.
Projektet består av flera olika delar:

-entréplanet byggs ut med en ny glasgången
-vi bygger en entrésnurra
-apoteket får en mer central placering
-servicecenter och caféet tillgänglighetsanpassas

Glasgången och den nya entresnurran är nu klar och ombyggnation huvudentrén går in i nästa etapp. Entré 1 är öppen men vi stänger nu av bakre halvan av entréhallen.

  • Kiosk och café finns nu vid Restaurang Josefin. 
  • Kontaktcenter finns vid entré 5, samma ingång som apoteket och vårdcentralen Linden.

2. Entré 2 är stängd

Entré 2 ska tillgänglighetsanpassas. Du använder istället den nya snurrdörren i entré 1.

3. Ombyggnation av dagsjukvårdsverksamheten, plan 3

Vi bygger om och anpassar nya lokaler för dagsjukvårdsverksamheten.

4. En helt ny sjukhusbyggnad

Vi har nu rivit en av de äldsta byggnaderna på sjukhuset och påbörjat förberedelserna för en större och mer modern vårdbyggnad. Grundarbeten pågår.

Markarbete inför den nya vårdbyggnaden

Markarbete inför uppbyggnaden av den nya vårdbyggnaden


Under byggtiden kommer tunga transporter, i den mån det går, färdas fram och tillbaka med rivnings- och byggmaterial via en förutbestämd rutt. Se kartbild för förutbestämd väg

Rivningen innebär också att vi stänger av delar av sjukhuset. För att komma till Restaurangen från övriga sjukhuset finns en tillfällig väg genom Radiologiska kliniken och ut över gården. Se skyltning på plats.

Under en längre tid kommer det vara parkeringsförbud på Fredsgatan. Detta på grund av tung trafik som ska förekomma inför rivning av en byggnad på sjukhusområdet. Skyltar finns på plats under den aktuella perioden. För mer utförlig information samt kartbild över det aktuella området

Läs mer om nya kullbergska sjukhuset

Uppdaterat: 3 oktober 2019
EUHF