Punktkarta över Kullbergska sjukhuset

Aktuella byggprojekt: Kullbergska sjukhuset

Det pågår ett flertal byggprojekt på Kullbergska sjukhuset. På den här sidan kan du läsa om de byggprojekt som på olika sätt kan påverka eller störa den dagliga verksamheten.

1. Akutmottagningen, Medicinsk akutvårdsavdelning (MAVA) och primärvårdsjouren har flyttat

Akutmottagningen, medicinsk akutvårdsavdelning (MAVA) och primärvårdsjouren har flyttat till tillfälliga lokaler på grund av ombyggnad. De nya lokalerna ligger på entréplan vid målpunkt B. Du går in vid entré 1 (huvudentrén) och följer skyltningen. 

2. Om- och tillbyggnad av entre 1 (huvudentrén)

Vi bygger om vår entréhall så den blir rymligare, ljusare och bättre för dig som besökare. Projektet består av flera olika delar:

  • entréplanet byggs ut med en ny glasgången
  • vi bygger en entrésnurra
  • apoteket får en mer central placering
  • servicecenter och caféet tillgänglighetsanpassas

Glasgången och den nya entresnurran är nu klar och ombyggnation av den inre delen av entrén är i slutskedet.

  • Kiosk och café finns nu vid Restaurang Josefin. 
  • Kontaktcenter flyttar tillbaka till entré 1 den 1 juli

3. Entré 2 är stängd

Entré 2 ska tillgänglighetsanpassas. Du använder istället den nya snurrdörren i entré 1. Arbetet är i slutskedet.

4. En helt ny sjukhusbyggnad

Vi har rivit en av de äldsta byggnaderna på sjukhuset och påbörjat byggnation av en större och mer modern vårdbyggnad. Vi har nu rest stommarna och arbetar nu med invändigt arbete i den nya byggnaden.

Den nya vårdbyggnaden

Den nya vårdbyggnaden februari 2020. Arbete pågår med innerväggar.


Under byggtiden kommer tunga transporter, i den mån det går, färdas fram och tillbaka med rivnings- och byggmaterial via en förutbestämd rutt. Se kartbild för förutbestämd väg

Rivningen innebär också att vi stänger av delar av sjukhuset. För att komma till Restaurang Josefin från övriga sjukhuset finns en tillfällig väg genom Radiologiska kliniken och ut över gården. Se skyltning på plats.

5. Parkeringsförbud på Fredsgatan

Under en längre tid kommer det vara parkeringsförbud på Fredsgatan. Detta på grund av tung trafik som ska förekomma inför rivning av en byggnad på sjukhusområdet. Skyltar finns på plats under den aktuella perioden.

6. Ny dialysmottagning

Vi bygger en helt ny dialysmottagning som beräknas öppna våren 2021.

7. Förberedande arbeten för ny reservkraftstation

Här ska en ny reservkraftstation byggas. Parkeringen utanför hus K11 finns inte kvar. Vi hänvisar istället till parkeringen på framsidan av sjukhuset.

8. Ombyggnation för medicinsk fysik och teknik

Ombyggnad pågår. Planeras att färdigställas under hösten.

 

Läs mer om nya kullbergska sjukhuset

Uppdaterat: 1 juli 2020
Z4FS