Punktkarta över Kullbergska sjukhuset

Aktuella byggprojekt

Det pågår ett flertal byggprojekt på Kullbergska sjukhuset. På den här sidan kan du läsa om de byggprojekt som på olika sätt kan påverka eller störa den dagliga verksamheten.

1. Om- och tillbyggnad av huvudentrén

Ombyggnation av huvudentrén är påbörjad och därmed stängd. Istället hänvisar vi till entré 2 som har öppnat igen.

Just nu arbetar man med mark och rivning av befintligt skärmtak. Projektet består av flera olika delar:

  • entréplanet byggs ut och ansluts till den nya glasgången
  • vi bygger en entrésnurra
  • Apoteket får en mer central placering
  • servicecenter och caféet tillgänglighetsanpassas

I mars kommer det sättas upp en tillfällig vägg i entréhallen som kommer skilja mellan byggarbetsplats och övrig yta som fortfarande kommer gå att röra sig på. Väggen kommer inte påverka cafét eller Kontaktcenter. Mer information kommer inom kort. 

2. Ombyggnation av dagsjukvårdsverksamheten, plan 3

Vi bygger om och anpassar nya lokaler för dagsjukvårdsverksamheten. Rivningen är klar och nu planeras avlopps- och håltagningsarbetet.

3. Parkeringsförbud på Fredsgatan

Under en längre tid kommer det vara parkeringsförbud på Fredsgatan. Detta på grund av tung trafik som ska förekomma inför rivning av en byggnad på sjukhusområdet. Skyltar ska finnas på plats under den aktuella perioden. För mer utförlig information samt kartbild över det aktuella området

Läs mer om nya kullbergska sjukhuset

Uppdaterat: 8 februari 2019
YNJ7