Punktkarta över Kullbergska sjukhuset

Aktuella byggprojekt: Kullbergska sjukhuset

Det pågår ett flertal byggprojekt på Kullbergska sjukhuset. På den här sidan kan du läsa om de byggprojekt som på olika sätt kan påverka eller störa den dagliga verksamheten.

1. Om- och tillbyggnad av huvudentrén

Vi bygger om vår entréhall så den blir rymligare, ljusare och bättre för er som besöker oss.
Projektet består av flera olika delar:

-entréplanet byggs ut med en ny glasgången
-vi bygger en entrésnurra
-Apoteket får en mer central placering
-servicecenter och caféet tillgänglighetsanpassas

Glasgången och den nya entresnurran är nu klar och ombyggnation huvudentrén går in i nästa etapp. Vi stänger nu av bakre halvan av entréhallen och flyttar därför på kiosk och café och även Kontaktcenter. 19-21 augusti är kiosk och café stängt och öppnar sedan i samma lokaler som Restaurang Josefin.

Kontaktcenter flyttar 22-23/8 sin reception till entré 5, samma ingång som apoteket och vårdcentralen Linden.

Från 9e september ska du kunna gå in via den nya entresnurran i entré 1. 

2. Entré 2 blir tillgänglighetsanpassad

Den 9 september stänger vi entré 2 för att fortsätta arbetet med att tillgänglighetsanpassa den. Då använder du istället den nya snurrdörren i entré 1 som öppnar samtidigt som entré 2 stängs.

3. Ombyggnation av dagsjukvårdsverksamheten, plan 3

Vi bygger om och anpassar nya lokaler för dagsjukvårdsverksamheten.Under sommaren kommer vi att göra fler tillfälliga passager på grund av golvomläggning. Se skyltning på plats.

4. En helt ny sjukhusbyggnad

Vi har nu rivit en av de äldsta byggnaderna på sjukhuset och påbörjat förberedelserna för en större och mer modern vårdbyggnad. Nu följer markarbeten i form av schaktning, pålning, borrning och sprängning. Det kommer att låta en hel del. Vi spränger vid tre tillfällen under dagen, kl. 9-9:15, 12-12:5 och 17-17:15.

Markarbete inför den nya vårdbyggnaden

Markarbete inför uppbyggnaden av den nya vårdbyggnaden


Under byggtiden kommer tunga transporter, i den mån det går, färdas fram och tillbaka med rivnings- och byggmaterial via en förutbestämd rutt. Se kartbild för förutbestämd väg

Rivningen innebär också att vi stänger av delar av sjukhuset. För att komma till Restaurangen från övriga sjukhuset finns en tillfällig väg genom Radiologiska kliniken och ut över gården. Se skyltning på plats.

Under en längre tid kommer det vara parkeringsförbud på Fredsgatan. Detta på grund av tung trafik som ska förekomma inför rivning av en byggnad på sjukhusområdet. Skyltar finns på plats under den aktuella perioden. För mer utförlig information samt kartbild över det aktuella området

Läs mer om nya kullbergska sjukhuset

Uppdaterat: 15 augusti 2019
2SGM