Punktkarta över Kullbergska sjukhuset

Aktuella byggprojekt: Kullbergska sjukhuset

Det pågår ett flertal byggprojekt på Kullbergska sjukhuset. På den här sidan kan du läsa om de byggprojekt som på olika sätt kan påverka eller störa den dagliga verksamheten.

1. Parkeringsförbud på Fredsgatan

Under en längre tid kommer det vara parkeringsförbud på Fredsgatanpå grund av tung trafik till och från sjukhusområdet. Skyltar finns på plats under den aktuella perioden.

2. Ombyggnation för medicinmottagning

Här bygger vi om lokalerna för kommande medicinmottagningen. Invändigt arbete pågår.

3.  Ombyggnation för ögonmottagningen

Här bygger vi om lokalerna för ögonmottagningen. Invändigt arbete pågår. Arbetet planeras vara klart hösten 2022.

4. Ombyggnation för avdelning

Här bygger vi om lokaler för framtida avdelningar. Invändigt arbete pågår. 

5. Ombyggnation vid vårdcentralen Linden

Här bygger vi om lokalerna för vårdcentralen Lindens rehabiliteringsverksamhet. Rivning pågår. Arbetet planeras vara klart hösten 2022.

6. Ombyggnation för uppvakningsavdelningen

Vi bygger om lokalerna för uppvakningsavdelningen. Arbetet planeras vara klart januari 2023. 

7. Flertal parkeringar påverkas vid ombyggnation av entré 5

På onsdag 4 maj påbörjas renovering av entré 5 men entrén kommer under tiden kunna användas.

Cykelparkeringen flyttas tillfälligt till entré 4 tills vidare. Parkering för rörelsehindrade hänvisas till övriga parkeringar. Arbetet förväntas pågå en tid framöver. Se kartbild.

Uppdaterat: 2 maj 2022
DAAH