Karta över Kullbergska sjukhuset som visar pågående byggprojekt

Aktuella byggprojekt: Kullbergska sjukhuset

Det pågår ett flertal byggprojekt på Kullbergska sjukhuset. På den här sidan kan du läsa om de byggprojekt som på olika sätt kan påverka eller störa den dagliga verksamheten.

1. Parkeringsförbud på Fredsgatan

Under en längre tid kommer det vara parkeringsförbud på Fredsgatanpå grund av tung trafik till och från sjukhusområdet. Skyltar finns på plats under den aktuella perioden.

2. Renovering av vårdbyggnad

Vi gör omfattande renoveringar på flera plan i byggnaden K6. 

3. Ombyggnation av mottagning, K2 plan 5

Vi bygger om för mottagningen av hud- och könssjukdomar.

Uppdaterat: 16 november 2023
TYU3