Punktkarta över Nyköpings lasarett

Aktuella byggprojekt: Nyköpings lasarett

Det pågår ett flertal byggprojekt på Nyköpings lasarett. På den här sidan kan du läsa mer om de byggprojekt som på olika sätt kan påverka eller störa den dagliga verksamheten.

1. En ny akut- och operationsbyggnad

Här byggs en ny akutmottagning, operationsavdelning, sterilcentral och ambulansintag. Huset står på plats och nu pågår invändigt installationsarbete.

Nya akut- och operationsbyggnaden på Nyköpings lasarett

Nya akut- och operationsbyggnaden på Nyköpings lasarett. Augusti 2022


2. Ombyggnation av byggnad

Vårdbyggnaden intill den pågående akut- och operationsuppbyggnaden totalrenoveras. Rivning och ombyggnation pågår.

3. Arbeten i yttermiljö

Vi bygger om under Brunnsgatan, bland annat med nya cykelställ. Trappen upp till Brunnsgatan är avstängd på grund av renovering.

4. Förbindelsehiss mellan huvudentré och akutmottagningen

Arbetet med utvändig hiss pågår. Från entré 3 kommer man kunna åka hiss utvändigt och komma upp vid Brunnsgatan.

5. Dränering

Vi har ett pågående dräneringsarbete på sjukhusområdet. Just nu dränerar vi runt entré 7. Därefter dränerar vi på andra delar av området. Detta gör vi för att säkerställa livslängden på våra byggnader.

6. Markarbete

Vi gräver upp marken för att dra om elkablar som förser el till utebelysningen.  Arbetet beräknas pågå cirka en månad.

Uppdaterat: 13 september 2022
1JKX