Punktkarta över Nyköpings lasarett

Aktuella byggprojekt: Nyköpings lasarett

Det pågår ett flertal byggprojekt på Nyköpings lasarett. På den här sidan kan du läsa mer om de byggprojekt som på olika sätt kan påverka eller störa den dagliga verksamheten.

1. Ny entré psykiatriska akutmottagningen

Entrén till psykiatriska akutmottagningen byggs om med start 6 april.

  • Under byggtiden flyttar entrén till andra sidan huset.
  • Området utanför blir byggområde och infarten från Brunnsgatan ner till Jägarhållet stängs av.
  • Biltrafiken leds om via Fåfängans väg, infart vid Gullans kiosk.
  • Gående följer skyltning från entré 7.

2. En ny akut- och operationsbyggnad

Här ska akutmottagning, operationsavdelning, sterilcentral och ambulansintag byggas. Rivningsarbetet är nästan klart. Nu fortsätter arbetet med sprängning och grundläggning. Vi spränger under v. 27 samt v. 32-33. Störande ljud förekommer under en tid framöver.

3. En ny entrébyggnad

Vi bygger en en ny vårdbyggnad för bland annat ny huvudentré, mottagningar, vårdavdelning och provtagningscentral. Invändigt sker nu montering av innerväggar, golvbeläggning och alla tekniska installationer.

Utvändigt pågår fasad- och takarbete. På framsidan, mot Brunnsgatan, ska först entréen göras klar innan man kan påbörja arbetet med att färdigställa fasaden.

Här tar den nya vårdbyggnaden form. Juni 2020.

Här tar den nya vårdbyggnaden form. Juni 2020.

 

4. Nytt värme- och kylsystem

Vi bygger ett nytt energilager för att förbättra inomhusklimatet på hålletområdet. Detta är tänkt att kunna förse hela området med både kyla och värme. Inkoppling till våra system och intrimning pågår.

5. Ombyggnation för specialisttandvården

Vi genomför en helrenovering av specialisttandvårdens lokaler och ser över byggnadens tekniska system. Entrén på gaveln är stängd för allmänheten. Beräknas klart i december 2020.

6. Ombyggnation för onkologimottagningen - NY

Vi bygger om för onkologimottagningen. Vi river nu under sommaren och bygger de nya
lokalerna i höst/vinter. Planerad inflytt vid årsskiftet.

7. Ombyggnad av kök på dialysmottagningen - KLART

8. Ombyggnad av avdelningskök på barnkliniken - KLART

Läs mer om nya Nyköpings lasarett

Uppdaterat: 3 juli 2020
8WFN