Punktkarta över Nyköpings lasarett

Aktuella byggprojekt: Nyköpings lasarett

Det pågår ett flertal byggprojekt på Nyköpings lasarett. På den här sidan kan du läsa mer om de byggprojekt som på olika sätt kan påverka eller störa den dagliga verksamheten.

Pågående projekt

1. Ny entré psykiatriska akutmottagningen

Entrén till psykiatriska akutmottagningen byggs om med start 6 april.

  • Under byggtiden flyttar entrén till andra sidan huset.
  • Området utanför blir byggområde och infarten från Brunnsgatan ner till Jägarhållet stängs av.
  • Biltrafiken leds om via Fåfängans väg, infart vid Gullans kiosk.
  • Gående följer skyltning från entré 7.

2. En ny akut- och operationsbyggnad

Här ska akutmottagning, operationsavdelning, sterilcentral och ambulansintag byggas. Nu pågår tungrivning vid gamla ambulansintaget. Störande ljud förekommer under en tid framöver.

3. En ny entrébyggnad

Vi bygger en en ny vårdbyggnad för bland annat ny huvudentré, mottagningar, vårdavdelning och provtagningscentral. Just nu reser vi stommar.

4. Dränering av hus N17 och N18

Dränering pågår. I samband med arbetet har en del av parkeringen upp mot Hållet-skogen tagits i anspråk. Arbetet med dräneringen beräknas pågå till i slutet av maj.

5. Nytt värme- och kylsystem

Vi bygger ett nytt energilager för att förbättra inomhusklimatet på hålletområdet. Detta är tänkt att kunna förse hela området med både kyla och värme. Arbeten pågår i parken fram till sommaren 2020.

6. Ombyggnad av kök på dialysmottagningen

Köket ska anpassas efter det nya flexibla måltidskonceptet.

7. Ombyggnad av avdelningskök på barnkliniken

Vårdavdelningens kök ska anpassas efter det nya flexibla måltidskonceptet.

8. Ombyggnation för specialisttandvården

Vi genomför en helrenovering av specialisttandvårdens lokaler och ser över byggnadens tekniska system. Entrén på gaveln är stängd för allmänheten. Beräknas klart i december 2020.

9. Förberedande arbeten för Nyköpings ungdomsmottagning

Ungdomsmottagningen flyttar till entré 11 och öppnar för besökare 20 april.

Läs mer om nya Nyköpings lasarett

Uppdaterat: 30 mars 2020
RK4E