Punktkarta över Nyköpings lasarett

Aktuella byggprojekt: Nyköpings lasarett

Det pågår ett flertal byggprojekt på Nyköpings lasarett. På den här sidan kan du läsa mer om de byggprojekt som på olika sätt kan påverka eller störa den dagliga verksamheten.

1. Vi river för att bygga nytt

Den 15 april påbörjades rivningen av glasgången samt delar av byggnaderna intill. Detta gör vi för att göra plats för en ny vårdbyggnad. Nu pågår markarbeten och sprängningsarbete.  

Kulvert stängd

Den 16 september till och med den 4 oktober stänger vi kulverten som förbinder sjukhusområdet på mitten. Du som ska gå mellan höghuset (målpunkt A) och den gamla lasarettsbyggnaden (målpunkt B och C) får ta en annan väg.

Läs mer om kulvertavstängningen

Huvudentrén har flyttat till entré 7

I samband med rivningen flyttades huvudentrén till entré 7. Kontaktcenter, café och kiosk flyttade med till entré 7. Apoteket blir kvar på sin befintliga plats. Entré 1 och 2 har stängts.

Två nya entréer öppnade

Vi har öppnat två nya entréer i Engelska Parken, entré 20 och 21. På din kallelse blir du hänvisad till den entré du ska använda. De nya entréerna har varsin självcheckin-terminal. Det finns parkeringar i anslutning till samtliga entréer. Kommer du med bil så sväng in på Blommenhovsvägen och därefter Hållstavägen för att nå entré 20 och 21.

Mer information samt kartbild över ändringarna

Förberedande markarbeten inför uppbyggnaden av den nya vårdbyggnaden

Förberedande markarbeten inför uppbyggnaden av den nya vårdbyggnaden pågår bakom avspärrningen.


2. Ombyggnation av lokaler för psykiatrisk öppenvård klar!

Vi har byggt om hus N14 för att samla den psykiatriska öppenvården samt omvårdnadsteamet och ätstörningsenheten. Nu har Psykiatriska mottagningen flyttat in från entre 10 till Målpunkt H, plan 3 & 4.

3. Ombyggnation av produktionskök

Vi bygger om produktionsköket med anpassade och flexibla lokaler för att kunna möta framtidens behov av måltidsservice. Ombyggnaden fortsätter i köket men Retaurang Hållet är nu öppen igen.
Som en effekt av ombyggnationen kommer vårdavdelningarnas kök att anpassas efter det nya fleximat-konceptet.

4. Etablering av bodar

NCC etablerar byggbodar i ett inhägnat område som är till för de entreprenörer som ska jobba med byggnationerna en tid framöver.

Läs mer om nya Nyköpings lasarett

Uppdaterat: 20 september 2019
NE58