Punktkarta över Nyköpings lasarett

Aktuella byggprojekt: Nyköpings lasarett

Det pågår ett flertal byggprojekt på Nyköpings lasarett. På den här sidan kan du läsa mer om de byggprojekt som på olika sätt kan påverka eller störa den dagliga verksamheten.

Pågående projekt

1. En ny entrébyggnad

Arbetet pågår för fullt för en ny vårdbyggnad för bland annat ny huvudentré, mottagningar, vårdavdelning och provtagningscentral. Just nu pågår stommontage. Med anledning av monteringen av stommen så är kulverten mellan målpunkt A och B stängd pga. säkerhetsskäl. Personal och besökare leds om, skyltning och gula prickar i golvet visar vägen. 

På kartan ser du den avstängda kulverten markerad med blått till vänster om 1:an.

2. En ny akut- och operationsbyggnad

Här ska akutmottagning, operationsavdelning,
sterilcentral och ambulansintag byggas.

Nu pågår tungrivning vid gamla ambulansintaget. Arbetena kan tidvis låta en hel del.

3. Dränering av hus N15-N18

Dränering pågår. I samband med arbetet har en del av parkeringen upp mot Hållet-skogen tagits i anspråk. Arbetet med dräneringen beräknas pågå i ca 3 månader.

4. Nytt värme- och kylsystem

Vi bygger ett nytt energilager för att förbättra inomhusklimatet på hålletområdet. Detta är tänkt att kunna förse hela området med både kyla och värme. Arbeten pågår i parken fram till sommaren 2020.

5. Ombyggnation av produktionskök

Vi har byggt om produktionsköket med anpassade och flexibla lokaler för att kunna möta framtidens behov av måltidsservice. Verksamheten har börjat flytta in i nya produktionsköket. Vissa kompletterande installationsarbeten återstår.

När det nya produktionsköket är i full drift så kommer det provisoriska köket i N3 att demonteras/rivas.

6. Ombyggnad av avdelningskök, plan 5, 8, 9, 10

Vårdavdelningarnas kök anpassas efter det nya fleximat-konceptet. Köken beräknas klara till februari 2020.

Kommande projekt

7. Ombyggnation för Specialisttandvården, hus N22

5 februari startar arbetena med ombyggnationerna för Specialisttandvården i hus N22.

8. Byggnation av provisoriskt psykintag

För att förbereda inför ombyggnationen av nuvarande psykintaget, bygger vi här ett provisoriskt psykintag som kommer att verka under tiden som det nuvarande byggs om.

9. Förberedande arbeten för NUM

Under våren flyttar Nyköpings ungdomsmottagning till hus N29 (entré 11).
Här pågår förberedande arbeten inför inflytten.

Läs mer om nya Nyköpings lasarett

Uppdaterat: 21 januari 2020
YHYK