Punktkarta över Nyköpings lasarett

Aktuella byggprojekt: Nyköpings lasarett

Det pågår ett flertal byggprojekt på Nyköpings lasarett. På den här sidan kan du läsa mer om de byggprojekt som på olika sätt kan påverka eller störa den dagliga verksamheten.

1. En ny akut- och operationsbyggnad

Här byggs en ny akutmottagning, operationsavdelning, sterilcentral och ambulansintag. Huset står på plats och nu pågår invändigt installationsarbete.

Översiktsbild av Nyköpings lasarett

Pågående byggarbete av vårdbyggnader. Juni 2021

2. En ny entrébyggnad

Vi bygger en en ny vårdbyggnad för bland annat ny huvudentré, mottagningar, vårdavdelning och provtagningscentral. Huset står på plats och driftsättning pågår. Huset lämnas över till regionen i november.

Här tar den nya vårdbyggnaden form. November 2020.

Här tar den nya vårdbyggnaden form. November 2020.

 

 

3. Ny reservkraftsbyggnad

Huset står klart, nu pågår installationsarbeten.

4. Markarbeten inför nya entrébyggnaden

Markarbeten pågår för att iordningställa entrétorget framför entrébyggnaden. Det pågår även markarbeten bakom entrébyggnaden.

5. Avstängd väg

Vi har stängt av vägen under bron (Brunnsgatan) för biltrafik. Vägen kommer vara avstängd t.o.m. november. Gång- och cykeltrafik påverkas inte.

6. Avstängd gångväg

Gångvägen mellan hus N8 och N9 är avstängd från 16 september på grund av markarbete. Arbetet kommer pågå fram till och med vecka 45. Se karta för alternativ gångväg.

7. Ombyggnation för medicinkliniken

Invändig rivning är klar. Nu pågår installationer och byggnation av innerväggar, undertak och mattläggning.

Uppdaterat: 11 oktober 2021
ATH7