Punktkarta över Nyköpings lasarett

Aktuella byggprojekt: Nyköpings lasarett

Det pågår ett flertal byggprojekt på Nyköpings lasarett. På den här sidan kan du läsa mer om de byggprojekt som på olika sätt kan påverka eller störa den dagliga verksamheten.

1. Ny entré psykiatriska akutmottagningen

Entrén till psykiatriska akutmottagningen byggs om. Stommarna är resta och nu pågår fasadarbeten och invändiga arbeten. Beräknas klart i mars 2021.

  • Under byggtiden flyttar entrén till andra sidan huset.
  • Området utanför blir byggområde och infarten från Brunnsgatan ner till Jägarhållet stängs av.
  • Biltrafiken leds om via Fåfängans väg, infart vid Gullans kiosk.
  • Gående följer skyltning från entré 7.

2. En ny akut- och operationsbyggnad

Här byggs en ny akutmottagning, operationsavdelning, sterilcentral och ambulansintag. 

Rivningsarbetet är klart och nu tar vi de första stegen i nästa fas: att bygga själva byggnaden. Under hösten och vintern pågår grundläggningsarbeten. Vi ska bland annat anlägga en hissgrop och gjuta en bottenplatta. En stor tornkran är monterad på bottenplattan. Kranen används för att bygga stommen i huset. Stommarna börjar resas i februari.

Byggarbetsplats, nya akutbyggnaden, november 2020

Byggarbetsplats, nya akutbyggnaden, november 2020

 

3. En ny entrébyggnad

Vi bygger en en ny vårdbyggnad för bland annat ny huvudentré, mottagningar, vårdavdelning och provtagningscentral. 

Invändigt sätter vi upp gipsväggar, tätar, lägger golv och plattor och målar. Utvändigt är putsningen av fasaden i princip klar. Plåtarbeten, montering av fasadprismor och solavskärmning är klara.  

Här tar den nya vårdbyggnaden form. November 2020.

Här tar den nya vårdbyggnaden form. November 2020.

 

4. Nytt värme- och kylsystem

Vi har skapat ett nytt energilager för att förbättra inomhusklimatet på hålletområdet och förse området med kyla och värme. Arbetet utomhus är klart och parken är återställd. Kompletterande arbeten pågår inomhus.

5. Ombyggnation för specialisttandvården

Vi genomför en helrenovering av specialisttandvårdens lokaler och ser över byggnadens tekniska system. Entrén på gaveln på N22 är stängd för allmänheten. Beräknas klart i januari/februari 2021.

6. Ombyggnation för onkologimottagningen

Vi bygger om för onkologimottagningen. Ombyggnation pågår invändigt, bland annat nya väggar och installationer.

7. Ny kraftstation

Här bygger vi en ny kraftstation. Stommarna är resta och nu pågår arbeten med fasaden och invändiga arbeten.

8. Markarbeten inför nya entrébyggnaden

Markarbeten pågår för att iordningställa entrétorget framför N55. Schaktning och fritäckande av berg pågår. Borrning i berg kommer att påbörjas v13. Information om planerade sprängningsarbeten kommer senare.

Läs mer om nya Nyköpings lasarett

Uppdaterat: 26 mars 2021
DW7G