Punktkarta över Nyköpings lasarett

Aktuella byggprojekt: Nyköpings lasarett

Det pågår ett flertal byggprojekt på Nyköpings lasarett. På den här sidan kan du läsa mer om de byggprojekt som på olika sätt kan påverka eller störa den dagliga verksamheten.

1. Ny entré psykiatriska akutmottagningen

Entrén till psykiatriska akutmottagningen byggs om. Stommarna är resta och nu pågår fasadarbeten och invändiga arbeten. Beräknas klart i mars 2021.

  • Under byggtiden flyttar entrén till andra sidan huset.
  • Området utanför blir byggområde och infarten från Brunnsgatan ner till Jägarhållet stängs av.
  • Biltrafiken leds om via Fåfängans väg, infart vid Gullans kiosk.
  • Gående följer skyltning från entré 7.

2. En ny akut- och operationsbyggnad

Här byggs en ny akutmottagning, operationsavdelning, sterilcentral och ambulansintag. 

Rivningsarbetet är klart och nu tar vi de första stegen i nästa fas: att bygga själva byggnaden. Under hösten och vintern pågår grundläggningsarbeten. Vi ska bland annat anlägga en hissgrop och gjuta en bottenplatta. En stor tornkran är monterad på bottenplattan. Kranen används för att bygga stommen i huset. Stommarna börjar resas i februari.

Översiktsbild av Nyköpings lasarett

Pågående byggarbete av vårdbyggnader. Juni 2021


3. En ny entrébyggnad

Vi bygger en en ny vårdbyggnad för bland annat ny huvudentré, mottagningar, vårdavdelning och provtagningscentral. 

Invändigt sätter vi upp gipsväggar, tätar, lägger golv och plattor och målar. Utvändigt är putsningen av fasaden i princip klar. Plåtarbeten, montering av fasadprismor och solavskärmning är klara.  

Här tar den nya vårdbyggnaden form. November 2020.

Här tar den nya vårdbyggnaden form. November 2020.

 

 

4. Ny kraftstation

Här bygger vi en ny kraftstation. Arbete pågår.

5. Markarbeten inför nya entrébyggnaden

Markarbeten pågår för att iordningställa entrétorget framför N55. 
Just nu pågår sprängningsarbeten med följande sprängtider:

Mån-tor: 08:30-08:45, 12:00-12:15, 17:00-17:15
Fredag: 08:30-08_45, 12:00-12:15

Tutande varningssignal avges 30-60 sekunder innan sprängning och en lång signal signalerar när det är klart.

6. Avstängd väg

Vi har stängt av vägen under bron (Brunnsgatan) för biltrafik. Vägen kommer vara avstängd t.o.m. november 2021. Gång- och cykeltrafik påverkas inte.

7. Schaktarbeten

Schaktarbeten kommer utföras med anledning till att man behöver göra omläggningar av fiber. Arbetet beräknas pågå ett par veckor. Se karta för med planerad sträckning

Läs mer om nya Nyköpings lasarett

Uppdaterat: 17 juni 2021
K8MU