Karta över Nyköpings lasarett som visar pågående byggprojekt

Aktuella byggprojekt: Nyköpings lasarett

Det pågår ett flertal byggprojekt på Nyköpings lasarett. På den här sidan kan du läsa mer om de byggprojekt som på olika sätt kan påverka eller störa den dagliga verksamheten.

1. En ny akut- och operationsbyggnad

Här byggs en ny akutmottagning, operationsavdelning, sterilcentral och ambulansintag. Huset står på plats och nu pågår invändigt installationsarbete.

Nya akut- och operationsbyggnaden på Nyköpings lasarett

Nya akut- och operationsbyggnaden på Nyköpings lasarett. Augusti 2022


2. Ombyggnation av byggnad

Vårdbyggnaden intill den pågående akut- och operationsuppbyggnaden totalrenoveras. Väggmontage och installationsarbeten pågår.

3. Arbeten i yttermiljö

Vi bygger om under Brunnsgatan. Trappen upp till Brunnsgatan är avstängd på grund av renovering. Projektet är pausat fram till april/maj.

Uppdatering av utomhusbelysning vid Samlingsvägen pågår.

4. Förbindelsehiss mellan huvudentré och akutmottagningen

Arbetet med utvändig hiss pågår. Från entré 3 kommer man kunna åka hiss utvändigt och komma upp vid Brunnsgatan. Projektet är pausat fram till april/maj.

5. Dränering

Vi har ett pågående dräneringsarbete på sjukhusområdet för att säkerställa livslängden på våra byggnader. Just nu arbetar vi runt entré 20 och det kommer ske i fem etapper:

  • Etapp 1 pågår 27 september till 11 oktober. Handikapparkeringen framför entré 20 stängs av.

  • Etapp 2 pågår 12 oktober till 3 november. Entré 20 stängs och patienter och besökare hänvisas till entré 2.

  • Etapp 3 pågår 27 oktober till 10 november. Entré 20 är fortfarande avstängt tills allt är iordningsställt. 

  • Etapp 4 pågår 11 november till 25 november. Parkeringsplatser för taxi framför entré 20 stängs av.

  • Etapp 5 pågår 28 november till 16 december. 

Se kartbild för mer information.

Uppdaterat: 1 december 2022
ZGCR