Punktkarta över Mälarsjukhuset

Aktuella byggprojekt: Mälarsjukhuset

Det pågår flera byggprojekt på Mälarsjukhuset. På den här sidan kan du läsa om de byggprojekt som på olika sätt kan påverka eller störa den dagliga verksamheten.

1. En ny sjukhusbyggnad

Vi river två av de äldre byggnaderna på Mälarsjukhuset för att göra plats för en ny, större vårdbyggnad. Du ser det avspärrade byggområdet på kartan ovan. Den yttre rivningen har startat och pågår till och med våren 2020.

För att ta sig genom sjukhusområdet mellan Sveavägen och Kungsvägen går det antingen att gå mellan huvudentrén och entré 6 eller på utsidan av avspärrningen.

Transporthissarna vid målpunkt G stannar inte längre på halvplanen. Den stora hissen vid målpunkt T har gjorts om till akuthiss.

Korridor mellan sjukhuskyrkan, målpunkt C mot målpunkt G är stängd. Var observant på skyltning vid korsningen apotek/café.

En provisorisk utrymningsväg är skapad utanför byggområdet. En del av lekterapins gård är därför avspärrad med byggstaket.

sjukhusbyggnad och stora maskiner.

Rivning pågår. Februari 2020


2. Diagnostiskt centrum

Ombyggnad av plan 2 pågår.

3. Medicinmottagningen plan 3 - klar

4. Barnsjukvård plan 6

Ombyggnad av barn- och ungdomsavdelningen och neonatalavdelningen. Ombyggnationen omfattar bland annat infektionsrum och familjerum.

5. Ombyggnad av lokaler plan 7

Vi moderniserar lokaler på plan 7. Beräknas vara färdigt i slutet av mars 2020.

6. Ombyggnad av hjärtintensivavdelningen plan 4

Ombyggnationen beräknas vara färdigställd i slutet av mars 2020.

7. Omläggning av rör för dag- och spillvatten

Arbetet beräknas vara klart vecka 17.

läs mer om nya Mälarsjukhuset

Uppdaterat: 17 mars 2020
JZN4