Punktkarta över Mälarsjukhuset

Aktuella byggprojekt: Mälarsjukhuset

Det pågår flera byggprojekt på Mälarsjukhuset. På den här sidan kan du läsa om de byggprojekt som på olika sätt kan påverka eller störa den dagliga verksamheten.

1. En ny sjukhusbyggnad

Vi bygger en helt ny vårdbyggnad. just nu pågår gjutning, betongarbete samt fasadväggar som sätts på plats.

Trafikplan inför stomresning

I början av november startar stomresningen av den nya vårdbyggnaden, och lastbilstransporterna till och från Mälarsjukhuset kommer därför att öka. För att öka säkerheten i området förändras trafikplanen runt Mälarsjukhuset med start 28 oktober.

Vad händer?

 • Vissa lastbilar åker till Mälarsjukhuset via Strängnäsvägen/Lasarettsgatan för att avlasta trafiksituationen.
 • Lastbilarna är långa och har stor svängradie. För att få tillräcklig svängradie har korsningen Strängnäsvägen/Lasarettsgatan byggts om:
  • En egen fil för vänstersväng har skapats.
  • Övergångsstället har flyttats till andra sidan korsningen (mot Carlavägen till).
  • Numera är det förbjudet att svänga vänster från Lasarettsgatan ut på Intagsgatan. Istället öppnas Kungsvägen upp för all trafik fram till Sveaplan.
 • Ett nytt övergångsställe har skapats på Kungsvägen.

Så här påverkas du som ska gå till Djurgårdsskolan från centrum:
Övergångsstället över Strängnäsvägen placeras tidigare, klicka för att se karta!

Så här påverkas du som ska gå/cykla till Mälarsjukhuset från centrum:
Ett övergångsställe skapas över Kungsvägen innan Mälarsjukhuset, klicka för att se karta!

Så här påverkas du som åker bil från parkeringshuset/Kungsvägen:
Du som ska åka mot centrum eller norrut, får istället åka Kungsvägen fram till Sveaplan, klicka för att se karta!

Trafikomledningen kommer att gälla fram till september 2023. 

Avstängning av Kungsvägen

Kungsvägen är avstängd från parkeringshuset till Mälarsjukhusets huvudentré. Avstängningen påverkar framkomligheten till sjukhuset.  

Detta gäller för dig som:

kommer med bil (inklusive taxi)

 • Det går fortfarande att använda parkeringshuset. Du kör in på baksidan via Lasarettsgatan.
 • För att komma till huvudentrén med bil åker du via Kungsladugårdsgatan.
 • Vid huvudentrén kommer det enbart att finnas parkeringsplatser för rörelsehindrade och korttidsparkering (15 minuter) samt en av- och påstigningszon.
 • Framkomligheten till verksamheterna vid Sveavägen, Odlarvägen och Björnströmsgatan påverkas inte.

går eller cyklar
Det går fortsatt bra att gå och leda cykel till huvudentrén längs Kungsvägen. Trottoaren närmast parkeringshuset kommer att vara öppen.

kommer med buss
Bussen kommer fortsatt stanna vid huvudentrén. Vissa busshållplatser är flyttade. Mer information om vilka linjer som berörs finns på Sörmlandstrafikens hemsida.

kommer med färdtjänst
Chauffören har information kring var man kommer att stanna. 

Mer information...
hittar du här där vi samlat vanliga frågor och svar.

Byggområde för nya vårdbyggnaden

Arbetet pågår. 220114

 

2. Odlarvägen utanför akutmottagningen avstängd för obehörig trafik

Odlarvägen är försedda med vägbommar för att begränsa trafiken på sträckan utanför akutmottagningen. Anledningen är att den trots körförbud varit mycket trafikerad. Åtgärden med vägbommar underlättar för våra ambulanser att komma fram till akutmottagningen.

Du som ska till akutmottagningen – här finns parkeringsplatser:

 • 4 platser bakom akutmottagningen – nås från Sveavägen
 • 1 plats för rörelsehindrad och 4 ytterligare plats utanför akutmottagningen – nås från Strängnäsvägen/Kungsladugårdsvägen
 • 10 platser på grusparkeringen – nås från Sveavägen
 • Parkeringsgaraget på Kungsvägen, nås från Lasarettsgatan
 • Parkeringsplatsen på Djurgården

3. Nybyggnad för cancerbehandling

Vi bygger en ny strålningsbunker vid Odlarvägen. Mälarsjukhuset får då plats med ytterligare en så kallad linjeaccererator, som används vid strålbehandling av cancersjukdomar.

Parkeringsplatserna vid Odlarvägen är avstängda eftersom området är en byggarbetsplats.

4. Byggnation för rörposthus

Vi bygger ett nytt rörposthus. Ena körbanan på Odlarvägen är avstängd vilket innebär att endast en körbana är tillgänglig för trafik.

Trottoaren finns kvar men avskiljs med stora cementblock. Gående samt cyklister hänvisas till trottoaren, cyklister ska leda sin cykel.

Se mer detaljerad kartbild

5. Schaktning

Elkabelschakter pågår för kraftverket.

6. Spräckningsarbete

Spräckningsarbeten kommer att ske mellan den 7 och 25 februari. Se kartbild för det aktuella området.

I samband med arbetet att dra fram en ny elkraftkabel till Mälarsjukhuset kommer det ske en del spräckning av berg i markerat område på kartbilden som finns på länken ovan.

Spräckningsarbeten kan ske vardagar mellan den 7 och 25 februari klockan:

09:00 / 12:00 / 15:00

När själva spräckningen sker kommer det att låta flera korta upprepade signaler och när spräckningen är klar ljuder en lång signal. Signalen för spräckning är den samma som vid sprängning, men spräckning är en mycket försiktigare och långsammare metod.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Du som bor nära Mälarsjukhuset och vill veta mer om de störningar som förekommer i byggprojekten, anmäl dig till vårt nyhetsbrev genom att skriva i din e-postadress och klicka på "Prenumerera".

E-postadress

Du som vill fortsätta få postutskick - skicka e-post till Skyddad adress

Uppdaterat: 10 februari 2022
HEPR