Karta över Mälarsjukhuset som visar pågående byggprojekt

Aktuella byggprojekt: Mälarsjukhuset

Det pågår flera byggprojekt på Mälarsjukhuset. På den här sidan kan du läsa om de byggprojekt som på olika sätt kan påverka eller störa den dagliga verksamheten.

1. En ny sjukhusbyggnad

Just nu pågår ínvändigt arbete och arbeten med att koppla ihop det nya huset med de gamla byggnaderna.

Vi har påbörjat målning av flera av lokalernas väggar. I hybridsalen jobbar man just nu på med ventilationen.

Kungsvägen är avstängd från parkeringshuset till Mälarsjukhusets huvudentré. 

Mer information...
hittar du här där vi samlat vanliga frågor och svar.

Nya vårdbyggnaden på Mälarsjukhuset tagen uppifrån

Nya vårdbyggnaden på Mälarsjukhuset. Augusti 2022

 

2. Ombyggnation lab 1 

Vi bygger om lab 1 på radiologiska kliniken. 

3. Byggnation utomhusmiljö

Vi jobbar med utomhusmiljön som ingår i ett av flera steg inför den nya vårdbyggnaden.

4. Slipning av gold

Vi slipar golvytor inför mattarbete mellan det nya huset och den befintliga vårdbyggnaden. Detta kommer medföra en del oljud.

Uppdaterat: 22 maj 2024
24EP