Punktkarta över Mälarsjukhuset

Aktuella byggprojekt

Det pågår flera byggprojekt på Mälarsjukhuset. På den här sidan kan du läsa om de byggprojekt som på olika sätt kan påverka eller störa den dagliga verksamheten.

1. Ombyggnation av hus E35 på Sveavägen

Ombyggnationen sker etappvis. Etapp 1 är klar sedan ett år tillbaka och etapp 2 är inne i slutskedet. Om du ska besöka någon verksamhet får du följa skyltanvisningarna på plats.

2. Ombyggnation av medicinmottagningen, plan 3

Utöver en modernisering av befintliga lokaler sker också utbyte av ventilation. Ombyggnationen sker etappvis och kommer att pågå en tid framöver.

3. Ombyggnation av barn/neonatal, plan 6

Ombyggnationen omfattar bland annat infektionsrum och familjerum. Arbetet sker etappvis och kommer att pågå en tid framöver.

4. Ombyggnation av paramedicin, plan 2

En del av paramedicins verksamhet kommer flytta med anledning till det framtida byggprojektet kring den nya vårdbyggnaden. I samband med flytten anpassas lokalerna för att få en mer samlad verksamhet.

5. Ombyggnation för mammografimottagningen, plan 9

Nu pågår anpassningar av lokaler som mammografimottagningen ska flytta in till. Just nu pågår grovrivningen, vi gör vårt bästa för att minimera störningar, men en hel del oljud kan förekomma under vecka 4 och 5.

läs mer om nya Mälarsjukhuset

Uppdaterat: 22 januari 2019
PQSA