Punktkarta över Mälarsjukhuset

Aktuella byggprojekt: Mälarsjukhuset

Det pågår flera byggprojekt på Mälarsjukhuset. På den här sidan kan du läsa om de byggprojekt som på olika sätt kan påverka eller störa den dagliga verksamheten.

1. Förarbete inför rivning 

I april påbörjas ett markarbete då vi gräver i marken för att frilägga den kulvert som finns där och för att säkerställa konstruktionen, flytt av fjärrvärmeledning och övriga kontroller av marken. Förarbetet inför nya vårdbyggnaden kommer pågå fram till oktober i flera etapper, därefter påbörjas rivningen.

I samma område börjar vi även fälla träd för att jämna marken runt omkring. Avspärrning av området inför detta sker 17 april.

2. Ombyggnation av medicinmottagningen, plan 3

Utöver en modernisering av befintliga lokaler sker också utbyte av ventilation. Ombyggnationen sker etappvis och kommer att pågå en tid framöver.

3. Ombyggnation av barn/neonatal, plan 6

Ombyggnationen omfattar bland annat infektionsrum och familjerum. Arbetet sker etappvis och kommer att pågå en tid framöver.

4. Ombyggnation av paramedicin, plan 2

En del av paramedicins verksamhet kommer flytta med anledning till det framtida byggprojektet kring den nya vårdbyggnaden. I samband med flytten anpassas lokalerna för att få en mer samlad verksamhet.

5. Ombyggnation för mammografimottagningen, plan 9

Nu pågår anpassningar av lokaler som mammografimottagningen ska flytta in till. Just nu pågår grovrivningen, vi gör vårt bästa för att minimera störningar.

6. Ombyggnation av hus E35 på Sveavägen

Ombyggnationen sker etappvis. Etapp 1 är klar sedan ett år tillbaka och etapp 2 är inne i slutskedet. Om du ska besöka någon verksamhet får du följa skyltanvisningarna på plats.

läs mer om nya Mälarsjukhuset

Uppdaterat: 16 april 2019
VN7A