Punktkarta över Mälarsjukhuset

Aktuella byggprojekt: Mälarsjukhuset

Det pågår flera byggprojekt på Mälarsjukhuset. På den här sidan kan du läsa om de byggprojekt som på olika sätt kan påverka eller störa den dagliga verksamheten.

1. En ny sjukhusbyggnad

Vi kommer att riva två av de äldre byggnaderna på Mälarsjukhuset för att göra plats för en ny, större vårdbyggnad. Markarbeten pågår i parken, du ser det avspärrade byggområdet på kartan ovan.

För att ta sig genom sjukhusområdet mellan Sveavägen och Kungsvägen går det antingen att gå mellan huvudentrén och entré 6 eller på utsidan av avspärrningen.

Sprängningsarbeten pågår

Vi spränger bort berg som finns i marken.

Under tiden för sprängningarna stänger vi:

  • ingångarna till parkeringshuset
  • den del av Kungsvägen som går förbi sjukhuset

Vakter placeras ut för att se till att gående, cyklister och biltrafik ej befinner sig i området.

Tider för sprängningarna är måndag—fredag:

  • 07.00—07.15
  • 12.00—12.15
  • 17.00—17.15

Kom i god tid till ditt besök!

Entré 2 är stängd

1 Oktober 2019 utökades byggområdet och vi har påbörjat rivning inomhus. Entré 2 och entré 15 är därför stängda.

Här kan du läsa mer om sprängningsarbeten och stängningar av entréer.  

Beroendecentrum får en ny entré

Entré 12 (Beroendecentrum) flyttar till andra sidan utav samma byggnad. 

Förberedande markarbeten för den nya vårdbyggnaden

Förberedande markarbeten för den nya vårdbyggnaden


2. Ombyggnation plan 7

Vi moderniserar lokaler på plan 7.

3. Medicinmottagningen plan 3

Ombyggnation av av medicinmottagningen. Utöver en modernisering av befintliga lokaler sker också utbyte av ventilation. Ombyggnationen sker etappvis och kommer att pågå en tid framöver.

4. Barnsjukvård plan 6

Ombyggnationen av barn- och ungdomsavdelningen och neonatalavdelningen. Ombyggnationen omfattar bland annat infektionsrum och familjerum. Arbetet sker etappvis och kommer att pågå en tid framöver.

5. Uppställning av moduler 

Moduler har ställts upp parallellt med höghuset. Specialistmödravårdsmottagning och gynekologisk hälsokontroll och arbetsterapi- och sjukgymnastikmottagning 2 flyttar in inför rivningen av de äldre sjukhusbyggnaderna.

6. Information in other languages

läs mer om nya Mälarsjukhuset

Uppdaterat: 16 oktober 2019
4T6Y