Punktkarta över Mälarsjukhuset

Aktuella byggprojekt: Mälarsjukhuset

Det pågår flera byggprojekt på Mälarsjukhuset. På den här sidan kan du läsa om de byggprojekt som på olika sätt kan påverka eller störa den dagliga verksamheten.

1. Förarbete inför rivning 

Vi kommer framåt årsskiftet att riva delar av Mälarsjukhuset för att göra plats för en helt ny sjukhusbyggnad. Förberedande arbeten pågår i parken, träd och buskar har tagits bort och vissa delar är redan avpärrade. Vi fortstätter med grävningsarbeten på området för att bl.a kontrollera kulvertar och ledningar.
1 Oktober 2019 spärrar vi av ett större område för att påbörja rivning inomhus. Då stänger vi entré 2 och entré 15.
Entré 12 (Beroendecentrum) flyttar till andra sidan utav samma byggnad. 

Klicka för mer information om hur vi stänger av 1 oktober.

2. Ombyggnation av medicinmottagningen, plan 3

Utöver en modernisering av befintliga lokaler sker också utbyte av ventilation. Ombyggnationen sker etappvis och kommer att pågå en tid framöver.

3. Ombyggnation av barn/neonatal, plan 6

Ombyggnationen omfattar bland annat infektionsrum och familjerum. Arbetet sker etappvis och kommer att pågå en tid framöver.

4. Ombyggnation av paramedicin, plan 2

En del av paramedicins verksamhet kommer flytta med anledning till det framtida byggprojektet kring den nya vårdbyggnaden. I samband med flytten anpassas lokalerna för att få en mer samlad verksamhet.

5. Ombyggnation för mammografimottagningen, plan 9

Nu pågår anpassningar av lokaler som mammografimottagningen ska flytta in till. Just nu pågår grovrivningen, vi gör vårt bästa för att minimera störningar.

6. Ombyggnation av hus E35 på Sveavägen

Ombyggnationen sker etappvis. Etapp 1 är klar sedan ett år tillbaka och etapp 2 är inne i slutskedet. Om du ska besöka någon verksamhet får du följa skyltanvisningarna på plats.

läs mer om nya Mälarsjukhuset

Uppdaterat: 27 juni 2019
5327