Punktkarta över Mälarsjukhuset

Aktuella byggprojekt: Mälarsjukhuset

Det pågår flera byggprojekt på Mälarsjukhuset. På den här sidan kan du läsa om de byggprojekt som på olika sätt kan påverka eller störa den dagliga verksamheten.

1. En ny sjukhusbyggnad

Vi har rivit två av de äldre byggnaderna på Mälarsjukhuset för att göra plats för en ny, större vårdbyggnad. Nu pågår arbete med att gjuta bottenplattan.

Avstängning av Kungsvägen

Kungsvägen är avstängd från parkeringshuset till Mälarsjukhusets huvudentré. Avstängningen påverkar framkomligheten till sjukhuset.

Detta gäller för dig som:

kommer med bil (inklusive taxi)

  • Det går fortfarande att använda parkeringshuset. Du kör in på baksidan via Lasarettsgatan.
  • För att komma till huvudentrén med bil åker du via Kungsladugårdsgatan.
  • Vid huvudentrén kommer det enbart att finnas parkeringsplatser för rörelsehindrade och korttidsparkering (15 minuter) samt en av- och påstigningszon.
  • Framkomligheten till verksamheterna vid Sveavägen, Odlarvägen och Björnströmsgatan påverkas inte.

går eller cyklar
Det går fortsatt bra att gå och leda cykel till huvudentrén längs Kungsvägen. Trottoaren närmast parkeringshuset kommer att vara öppen.

kommer med buss
Bussen kommer fortsatt stanna vid huvudentrén. Vissa busshållplatser är flyttade. Mer information om vilka linjer som berörs finns på Sörmlandstrafikens hemsida.

kommer med färdtjänst
Färdtjänst kan fortsatt stanna vid huvudentrén.

Mer information...
hittar du här där vi samlat vanliga frågor och svar.

Byggarbetsplats med stora maskiner.

Just nu gjuter vi bottenplattan till nya vårdbyggnaden. November 2020.

 

Sprängarbeten

Sprängarbetet är mer eller mindre avklarat, dock är det en del småsprängningar kvar. Dessa sprängningar kommer inte påverkas i samma utsträckning som de stora.

2. Odlarvägen utanför akutmottagningen stängs av för obehörig trafik

Odlarvägen är försedda med vägbommar för att begränsa trafiken på sträckan utanför akutmottagningen. Anledningen är att den trots körförbud varit mycket trafikerad. Åtgärden med vägbommar underlättar för våra ambulanser att komma fram till akutmottagningen.

Du som ska till akutmottagningen – här finns parkeringsplatser:

  • 4 platser bakom akutmottagningen – nås från Sveavägen
  • 1 plats för rörelsehindrad och 1 ytterligare plats utanför akutmottagningen – nås från Strängnäsvägen/Kungsladugårdsvägen
  • 10 platser på grusparkeringen – nås från Sveavägen
  • Parkeringsgaraget på Kungsvägen, nås från Lasarettsgatan
  • Parkeringsplatsen på Djurgården

3. Nybyggnad för cancerbehandling

En ny strålningsbunker ska byggas vid Odlarvägen. Mälarsjukhuset får då plats med ytterligare en så kallad linjeaccererator, som används vid strålbehandling av cancersjukdomar. 

NY - Måndag 15 mars påbörjas mindre sprängningsarbeten som beräknas ta cirka en månad.

Tid för sprängningar är vardagar klockan:

07:15, 12:15, 17:15, 18:15

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Du som bor nära Mälarsjukhuset och vill veta mer om de störningar som förekommer i byggprojekten, anmäl dig till vårt nyhetsbrev genom att skriva i din e-postadress och klicka på "Prenumerera".

E-postadress

Du som vill fortsätta få postutskick - skicka e-post till Skyddad adress

läs mer om nya Mälarsjukhuset

Uppdaterat: 4 mars 2021
QBNF