Punktkarta över Mälarsjukhuset

Aktuella byggprojekt: Mälarsjukhuset

Det pågår flera byggprojekt på Mälarsjukhuset. På den här sidan kan du läsa om de byggprojekt som på olika sätt kan påverka eller störa den dagliga verksamheten.

1. En ny sjukhusbyggnad

Vi kommer att riva två av de äldre byggnaderna på Mälarsjukhuset för att göra plats för en ny, större vårdbyggnad. Du ser det avspärrade byggområdet på kartan ovan. Den yttre rivningen av byggnaderna startar den 13 november.

För att ta sig genom sjukhusområdet mellan Sveavägen och Kungsvägen går det antingen att gå mellan huvudentrén och entré 6 eller på utsidan av avspärrningen.

De sprängningsarbeten som har skett har avslutats för hösten och återupptas under 2020.

Beroendecentrum får en ny entré

Beroendecentrums entré (entré 12) flyttar till andra sidan utav samma byggnad och kan börja användas 22 november. 

sjukhusbyggnad och stora maskiner.

Rivning pågår. November 2019.


2. Ombyggnad av Diagnostiskt centrum

Preliminär start vecka 48.

3. Ombyggnation plan 7

Vi moderniserar lokaler på plan 7.

4. Medicinmottagningen plan 3

Ombyggnation av av medicinmottagningen. Utöver en modernisering av befintliga lokaler sker också utbyte av ventilation. Ombyggnationen sker etappvis och kommer att pågå en tid framöver.

5. Barnsjukvård plan 6

Ombyggnationen av barn- och ungdomsavdelningen och neonatalavdelningen. Ombyggnationen omfattar bland annat infektionsrum och familjerum. Arbetet sker etappvis och kommer att pågå en tid framöver.

6. Uppställning av moduler 

Moduler har ställts upp parallellt med höghuset. Specialistmödravårdsmottagning och gynekologisk hälsokontroll och arbetsterapi- och sjukgymnastikmottagning 2 flyttar in i början av december. Ingång mellan målpunkt G och H.

läs mer om nya Mälarsjukhuset

Uppdaterat: 3 december 2019
7QTG