Punktkarta över Mälarsjukhuset

Aktuella byggprojekt: Mälarsjukhuset

Det pågår flera byggprojekt på Mälarsjukhuset. På den här sidan kan du läsa om de byggprojekt som på olika sätt kan påverka eller störa den dagliga verksamheten.

1. En ny sjukhusbyggnad

Vi kommer att riva två av de äldre byggnaderna på Mälarsjukhuset för att göra plats för en ny, större vårdbyggnad. Förberedande arbeten pågår i parken, träd och buskar har tagits bort och stora delar är redan avpärrade. Vi fortstätter med grävningsarbeten på området för att bl.a kontrollera kulvertar och ledningar.

20 augusti utökas byggområdet enligt kartan ovan. För att ta sig genom sjukhusområdet mellan Sveavägen och Kungsvägen går det antingen att gå mellan huvudentrén och entré 6 eller på utsidan av avspärrningen.

1 Oktober 2019 utökas byggområdet ytterligare för att vi påbörjar rivning inomhus. Då stänger vi entré 2 och entré 15.

Klicka för mer information om hur vi stänger av 1 oktober.

Entré 12 (Beroendecentrum) flyttar till andra sidan utav samma byggnad. 

Förberedande markarbeten för den nya vårdbyggnaden

Förberedande markarbeten för den nya vårdbyggnaden


2. Ombyggnation av medicinmottagningen, plan 3

Utöver en modernisering av befintliga lokaler sker också utbyte av ventilation. Ombyggnationen sker etappvis och kommer att pågå en tid framöver.

3. Ombyggnation av barn/neonatal, plan 6

Ombyggnationen omfattar bland annat infektionsrum och familjerum. Arbetet sker etappvis och kommer att pågå en tid framöver.

4. Ombyggnation av paramedicin, plan 2

En del av paramedicins verksamhet kommer flytta med anledning till det framtida byggprojektet kring den nya vårdbyggnaden. I samband med flytten anpassas lokalerna för att få en mer samlad verksamhet.

5. Ombyggnation för mammografimottagningen, plan 9

Nu pågår anpassningar av lokaler som mammografimottagningen ska flytta in till. Just nu pågår arbeten med ytskikt och installationer. Beräknas vara klart för inflytt i slutet av augusti.

6. Ombyggnation av hus E35 på Sveavägen

Ombyggnationen sker etappvis. Etapp 1 är klar sedan ett år tillbaka och etapp 2 är inne i slutskedet. Om du ska besöka någon verksamhet får du följa skyltanvisningarna på plats.

läs mer om nya Mälarsjukhuset

Uppdaterat: 19 augusti 2019
SNED