Entré 1 (huvudentrén) på Kullbergska sjukhuset

Nya Kullbergska sjukhuset

Med ett fokus på att skapa förutsättningar för Kullbergska sjukhuset som ett väl utvecklat och modernt närsjukhus, genomförs omfattande ny- och ombyggnationer. För att kunna fortsätta bedriva vård av god kvalitet krävs det åtgärder som gör det möjligt för vården att samlas kring patienten och dennes behov.

Ny vårdbyggnad

Kullbergska sjukhusets nya vårdbyggnad, som blev klart hösten 2021, öppnar upp för bättre samarbeten mellan mottagningar och vårdavdelningar samt ger utrymme för viktig medicinteknisk utrustning som blir en värdefull tillgång för vården på sjukhuset.

Vid planeringen av den nya vårdbyggnaden har vi utgått från de behov som verksamheterna på Kullbergska sjukhuset har tagit fram. Den nya byggnaden möjliggör för sjukhuset att möta de nya kraven vad gäller bland annat god arbetsmiljö då vi bygger anpassade lokaler och skapar förutsättningar för goda möten och utveckling.

Goda förutsättningar för nära vård

Ett av de många ändamål vi har med om- och nybyggnationerna är att skapa bättre förutsättningar för nära vård. Närvård i Sörmland innebär att befolkningen i länet ska ha nära till vård och omsorg där de bor eller vistas. Vård och omsorg ska vara tillgänglig nära, såväl geografiskt som tidsmässigt.

Förbättrad tillgänglighet

En viktig aspekt i vårt förnyelsearbete på länets sjukhus är en tillgänglig vård och ett besöksvänligt sjukhus. På Kullbergska sjukhuset innebär det att samlokalisera vårdavdelningar och verksamheter samt skapa förutsättningar för samverkan med primärvård och andra vårdgivare. 

Uppdaterat: 20 oktober 2023
XMTU