Karta över Kullbergska sjukhuset som visar pågående byggprojekt

Aktuella byggprojekt: Kullbergska sjukhuset

Det pågår ett flertal byggprojekt på Kullbergska sjukhuset. På den här sidan kan du läsa om de byggprojekt som på olika sätt kan påverka eller störa den dagliga verksamheten.

1. Parkeringsförbud på Fredsgatan

Under en längre tid kommer det vara parkeringsförbud på Fredsgatanpå grund av tung trafik till och från sjukhusområdet. Skyltar finns på plats under den aktuella perioden.

2. Ombyggnation för medicinmottagning

Här bygger vi om lokalerna för kommande medicinmottagningen. Invändigt arbete pågår.

3. Ombyggnation för avdelning

Här bygger vi om lokaler för framtida avdelningar. Invändigt arbete pågår. 

4. Ombyggnation för uppvakningsavdelningen

Vi bygger om lokalerna för uppvakningsavdelningen. Arbetet planeras vara klart januari 2023. 

5. Renovering av lab 6

Vi byter labbutrustning och renoverar ytskikten inne på radiologen.

Uppdaterat: 16 november 2022
AQRB