Nyhetslista

 • 3 februari 13:03

  Tydligare kontroll vid öppnande av vårdcentral

  Region Sörmland avser att förtydliga kraven och kontrollerna för att få öppna vårdcentral i länet. Ärendet diskuteras och beslutas på mötet med regionstyrelsen den 8/2.

 • 3 februari 11:00

  Satsning på länets företagande – både ungt och äldre

  Region Sörmland satsar på länets entreprenörskap och företagande. Detta genom samverkan med Ung företagsamhet och Nyföretagarcentrum. Syftet är att stötta den kreativitet och innovationskraft som finns i hela Sörmland.

 • 2 februari 08:16

  Region Sörmland + Stadsmissionen = sant

  Stadsmissionen i Sörmland anställer en egen sjuksköterska och Region Sörmland finansierar. Det är upplägget för den samverkan som kallas idéburet offentligt partnerskap. Ärendet diskuteras på mötet med regionstyrelsen den 8/2.

 • 1 februari 09:25

  Bra upplevelse av Sörmländsk primärvård – trots pandemi

  8 av 10 är nöjda med den Sörmländska primärvården. Det visar resultatet av nationell patientenkät 2021. Förutom helhetsintryck får områdena respekt, bemötande och tillgänglighet höga betyg.

 • 20 januari 10:40

  Nu öppnar vi huvudentrén i nya vårdbyggnaden på Nyköpings lasarett

  2013 fattades de första formella besluten att låta bygga två nya vårdbyggnader på Nyköpings lasarett. På måndag den 24 januari slår vi upp dörrarna för det första huset, den nya entrébyggnaden.

 • 12 januari 11:25

  Nu öppnar ny tjänst för att söka vård digitalt

  I dag, den 12 januari, lanserar Region Sörmland den nya tjänsten "Vårdkontakt Direkt" som ger invånarna ökade möjligheter att söka vård online och få rådgivning via chatt.

 • 14 december 14:53

  Nu säkrar vi kompetensförsörjningen för en långsiktig och hållbar arbetsmarknad

  De fem regionerna i Östra Mellansverige tar nu genom ett nytt projekt finansierat av Europeiska Socialfonden ett gemensamt grepp för att säkra kompetensförsörjningen för en långsiktig och hållbar arbetsmarknad i ÖMS!

 • 25 november 10:06

  Regionen storsatsar för att få fler att bli redo för jobb

  Arbetslösheten är hög i Sörmland och bristyrkena är många. Arbetsgivare behöver arbetskraft och matchningen till arbetslösa måste bli bättre. Därför satsar Region Sörmland tillsammans med länets nio kommuner för att få fler att bli redo för jobb.

 • 23 november 09:20

  Fem tunga priser inom Region Sörmland

  Vid mötet med regionfullmäktige, den 23/11, delas fem tunga priser inom Region Sörmland ut. Det är personer och verksamheter som prisas inom forskning, handledning, hållbarhet, kvalitet och ledarskap. Ett för många Sörmlänningar känt namn och ett unikt arbetssätt finns bland vinnarna.

 • 19 november 13:52

  Sveriges mest flexibla måltidssystem nu på Kullbergska sjukhuset

  Nu tar vi nästa steg mot friskare patienter på Kullbergska. Från och med 10 kan alla patienter välja vad och när hen vill äta, från Sveriges flexiblaste måltidssystem som vi kallar Fleximatkonceptet.