Nyhetslista

 • 10 september 13:02

  Provtagningsstationen vid Nyköpings lasarett flyttar

  Från och med måndag 13 september finns provtagningsstationen för covid-19 vid Nyköpings lasarett på en ny plats. Nya adressen är vid Fåfängans väg, vid före detta Hållets äldreboende.

 • 10 september 09:13

  Lokalförändringar för vaccination mot covid-19 i Sörmland

  Under hösten sker förändringar i vaccinationsarbetet mot covid-19 i hela Sörmland. De flesta privata vaccinatörernas uppdrag går ut och vaccineringen tas till stora delar över av Region Sörmland. Fortsatt vaccination kommer framför allt att ske på vårdcentraler i länet.

 • 10 september 08:24

  Suicidpreventiva dagen 10 september

  Den 10 september är det den internationella suicidpreventiva dagen. En dag som lanserats av Världshälsoorganisationen (WHO) för att sätta arbetet med att förhindra självmord på agendan.

 • 8 september 15:19

  Nu får Kullbergska sjukhuset egen dialysmottagning

  Närmare till dialysbehandling för västra länsdelens njursjuka har länge varit efterfrågat. Det blir nu verklighet. Mottagningen öppnar den 9 september och startar med nio fullt utrustade dialysplatser.

 • 7 september 13:47

  Förändring för gående och trafikanter runt Mälarsjukhuset

  Ombyggnationerna vid Mälarsjukhuset går vidare och nu pågår intensiva förberedelser för nästa stora moment: stomresning av den nya sjukhusbyggnaden vid Mälarsjukhuset. För att skapa en säker miljö för gående och trafikanter vid Mälarsjukhuset förändras trafiksituationen med start under september.

 • 7 september 11:30

  Kraftsamling för barn och unga under pandemin fortsätter under hösten

  De olika restriktioner som pandemin fört med sig har gjort barn till en sårbar grupp i Region Sörmland. I våras arrangerade Region Sörmland ett antal samverkansmöten för att fånga upp behov och kraftsamla för barnens bästa. Behovet av samverkan är fortsatt stort, och mötena fortsätter även under hösten med start den 8 september.

 • 3 september 10:58

  Region Sörmland driver på omställningen för ett fossilfritt Sörmland 2045

  Region Sörmland ska visa vägen för Sörmlands energiomställning. Analys om nuläge, bedömning av framtida energibehov och vilken roll regionen bör ta för att driva på omställningen mot ett fossilfritt Sörmland 2045 ska göras. Det är förslaget till Regionala utvecklingsnämnden (RUN) den 3 september.

 • 1 september 11:23

  Nu erbjuds transplanterade extrados vaccin mot covid-19

  Personer som har ett kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling ska erbjudas en extra dos vaccin mot covid-19 enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation. Först ut i Sörmland är de som genomgått vissa typer av transplantationer.

 • 1 september 10:02

  Fler vårdcentraler öppnar chatt

  Idag, den 1 september öppnar vårdcentralerna Strängnäs, Skiftinge i Eskilstuna och Åsidan i Nyköping en ny digital ingång som deras patienter kan använda när de vill kontakta sin vårdcentral och söka vård, som ett komplement till telefon.

 • 30 augusti 12:50

  Satsning på samarbete när familjecentralen Fröslunda samlas i gemensamma lokaler

  Samtliga verksamheter inom familjecentralen samlas nu i gemensamma lokaler centralt i Fröslunda, Eskilstuna. Nu hoppas personalen att fler hittar dit.