Nyhetslista

 • 6 oktober 11:30

  Anhörigveckan 2021: ”Barn är särskilt utsatta”

  En anhörig kan vara en partner, ett barn, en förälder eller en granne som hjälper någon som på grund av sjukdom inte klarar av vardagen själv. Under vecka 41 och den nationella Anhörigveckan uppmärksammar vi alla som varje dag vårdar och tar hand om en anhörig.

 • 4 oktober 10:42

  Miljoner till vårdcentraler som ersättning under covid-19 pandemin

  Vårdcentralerna i Sörmland föreslås få över fyra miljoner kronor i ersättning för merkostnader under coronapandemin.

 • 1 oktober 10:25

  Egenproducerat Kravmärkt kött på regionens sjukhus

  Egenproducerat kravmärkt kött och grönsaker. Det serveras nu på regionens sjukhus.

 • 30 september 09:03

  Remiss för förslag till Länstransportplan 2022-2033

  Region Sörmland har regeringens uppdrag att ta fram en ny länsplan för regional transportinfrastruktur för perioden 2022–2033. Region Sörmland har tagit fram ett förslag till länsplan och inbjuder härmed länets kommuner samt berörda myndigheter och organisationer att lämna synpunkter inför framtagande av slutlig version.

 • 28 september 13:19

  Upphandling av ortopediverksamhet

  Region Sörmland föreslås upphandla ortopedoperationer för två miljoner kronor. Syftet är att jobba undan den uppskjutna vård som uppstått under pandemin. Upphandlingen innebär omkring 70 ingrepp i veckan.

 • 20 september 15:40

  Akutmottagningens nya lokaler möjliggör för en mer effektiv vård på Kullbergska sjukhuset

  Akutmottagningen, medicinsk intermediärvårdsavdelning (MIMA) och primärvårdsjouren flyttar tillbaka till sina gamla, numera nyrenoverade, lokaler på Kullbergska sjukhuset i Katrineholm.

 • 19 september 13:13

  Älg på Mälarsjukhuset

  En älg hoppade in genom ett fönster på Mälarsjukhuset under söndagen. Veterinär bedövade älgen som nu är avliden. Ingen människa kom till skada.

 • 17 september 08:49

  Facebookinlägg anmält till JO

  Region Sörmland har anmälts till Justitieombudsmannen, JO, för ett Facebookinlägg från i somras. Anmälaren anser att texten bryter mot GDPR och hur personuppgifter får hanteras. Inlägget togs snabbt ned då även följare reagerat på texten.

 • 15 september 20:49

  Polisinsats på Regionsjukhuset Karsudden

  Under eftermiddagen barrikerade sig två patienter i en sluss på Karsudden och polis tillkallades. Patienterna är åter på sina avdelningar.

 • 14 september 10:02

  Åter framåt för den Sörmländska vården

  Den Sörmländska sjukhusvården tar åter kliv framåt enligt undersökningen nationell patientenkät 2021. Inom samtliga frågeområden förbättras resultaten mer än rikssnitt. De allra flesta patienter är nöjda med sin vård, män och äldre något mer så än kvinnor och yngre. Sörmlands resultat ligger dock fortfarande strax under genomsnitt vilket innebär att det finns områden att förbättra.