Demokratia ja valvonta

Elävälle demokratialle on tärkeää, että sinulla on valvontamahdollisuus ja että voit vaikuttaa alueen työhön.

Ilmoitustaulu

Ilmoitustaulullamme on tiedotuksia tarkastetuista pöytäkirjoista ja aluevaltuuston kokouksista. Täällä on myös muita tietoja, joista lain tai muun säädöksen mukaan tulee tiedottaa julkisesti. Läänin asukkaana voit tehdä valituksen, jos Region Sörmland on mielestäsi ylittänyt valtuutensa tai tehnyt päätöksen, joka sotii päätöksen tekemisestä voimassa olevia sääntöjä vastaan. Tätä kutsutaan laillisuusvalvonnaksi.
Tietoja päätöksestä valittamisesta (sivulla olevat tiedot on kirjoitettu ruotsiksi).

E-ehdotus

Miten Region Sörmland voi tulla paremmaksi ja kehittyä? Mahdollisuus jättää e-ehdotus on tarkoitettu sinulle, joka asut tai toimit Sörmlandissa ja haluat jättää ehdotuksen alueen luottamushenkilöille. E-ehdotuksesi julkaistaan alueen verkkosivulla. Muut kansalaiset voivat tämän jälkeen tukea e-ehdotustasi allekirjoittamalla sen.

Tässä voit jättää e-ehdotuksen ja äänestää sitä (tämän sivun tiedot on kirjoitettu ruotsiksi).

Poliittinen organisaatio

Poliittinen työ suoritetaan poliittisissa kokouksissa. Aluevaltuusto on korkein päättävä elin. Se päättää, mitä lautakuntia tarvitaan ja valitsee jäsenet sekä heidän varamiehensä aluehallitukseen ja lautakuntiin. Lautakunta tai hallitus saa tehtävänsä valtuustolta.

Alueen poliittisessa organisaatiossa on useita lautakuntia, jotka ovat useiden kuntien ja alueiden yhteisiä elimiä.

Tästä voit saada tiedoksi alueen poliittisten kokousten kokousasiakirjoja (ruotsiksi)

Edustajanpaikkojen jakautuminen

Vuoden 2022 lokakuun 18. päivästä lähtien Region Sörmlandin johdossa on enemmistö, joka koostuu Kokoomus, Vård för pengarna puolueesta (VfP) ja keskustapuolueesta (C) ja Kristillisdemokraatit (KD).

Vuoden 2022 vaalien jälkeen näillä puolueilla on hallussaan 34 yhteensä 79 edustajanpaikasta aluevaltuustossa.

Paikkajako, enemmistö

  • Kokoomus (Moderaterna) 15
  • Vård för pengarna 10
  • Keskustapuolue 4
  • Kristillisdemokraatit 5

Paikkajako, oppositio

  • Sosiaalidemokraatit 26
  • Ruotsidemokraatit 14
  • Vasemmistopuolue 5

Aluevaltuuston kokousten verkkolähetykset

Voit seurata aluevaltuuston kokouksia verkkolähetyksinä, suoraan verkkosivultamme.
Tällä sivustolla (tiedot ovat ruotsiksi) on ajankohtaisia päiväyksiä ja linkki verkkolähetykseen. Lähetyksen kokouksesta voi katsoa myös jälkikäteen.

Ohjausasiakirjat

Ohjausasiakirjoista päätetään aluevaltuustossa, aluehallituksessa tai lautakunnassa ja niitä kutsutaan pääasiakirjoiksi. Niissä kuvataan yleistavoitteet ja linjanvedot, ts. mitä halutaan saavuttaa ja minkä vuoksi. Pääasiakirja kuvailee myös poliittisten elinten työtä, kuten määräyksiä vastuualeista ja oikeuksista tehdä päätöksiä. Ohjausasiakirjojen jako luo yhtenäisen, jäsennellyn ja helposti tunnistettavan järjestelmän johdolle ja toiminnan ohjaukselle sekä muodostaa tärkeän osan tehokasta ja laadukasta toiminnan ohjausta työllemme Region Sörmlandissa.

Ohjausasiakirjamme ovat tällä sivulla (sivulla olevat tiedot on kirjoitettu ruotsiksi): Styrande dokument (Ohjausasiakirjat).

På svenska

Uppdaterat: 11 oktober 2023
X3VG