Antologin Unga Sörmland

Varje år publicerar vi en antologi med texter författade av unga, bosatta i olika delar av Sörmland. Du kan låna boken på närmsta bibliotek i Sörmland eller köpa den i bokhandeln. Antologin publiceras även digitalt på plattformen Issuu.

Så här gör du för att skicka in ditt bidrag till Unga Sörmland

  • Bidraget ska bestå av en litterär text med fritt tema, som du har skrivit själv
  • Din text ska få rum på max 4 st A4
  • Du kan skriva på svenska eller något annat språk
  • Ett bidrag kan skrivas av flera personer
  • Du skickar ditt bidrag med e-post till Skyddad adress
  • Skriv "Länsantologi 2023" i ämnesraden

Uppdaterad information för dig som vill söka till antologin 2023 kommer här

Vad händer sen?

Alla inkomna bidrag bedöms av en jury. De bidrag som antas genomgår en redigeringsrunda före publicering, där de antagna har möjlighet att ytterligare förbättra sin text.

Vad vinner jag?

Om din text blir antagen vinner du publicering, coachning av professionell redaktör och ett arvode på 500 kr. Om du inte blir antagen vinner du en erfarenhet!

Uppdaterat: 8 september 2022
S1M1