Antologin Unga Sörmland

Varje år publicerar vi en bok med texter författade av dig som är ung och bor i Sörmland. Du som är 13-20 år kan skicka in ditt bidrag. Boken är en antologi. Du kan låna boken på närmsta bibliotek i Sörmland eller köpa den i bokhandeln.

Observera att under 2024 och 2025 samlas bidrag in till nästa antologi Unga Sörmland, vilket innebär att utgivningen av nästa antologi sker först 2025.

Så här gör du för att skicka in ditt bidrag till Unga Sörmland 2023

  • Bidraget ska bestå av en litterär text med fritt tema, som du har skrivit själv
  • Din text ska få rum på max 10 st A4 i textstorlek 12 punkter
  • Valfri genre: prosa, lyrik, dramatik, sångtexter, etc. Du kan även skicka in del av ett längre projekt
  • Du kan skriva på svenska eller något annat språk
  • Ett bidrag kan skrivas av flera personer
  • Du ska vara 13-20 år och vara bosatt eller gå i skolan i Sörmland
  • Mejla ditt bidrag till biblioteksutveckling@regionsormland.se
  • Skriv "Ungasormland2023" i ämnesraden
  • Vi behöver ditt bidrag senast 14 april (Obs! Förlängd ansökningsperiod, var tidigare 31 mars)

Vad händer sen?

Alla inkomna bidrag bedöms av en oberoende jury. De bidrag som blir antagna genomgår en redigeringsrunda före publicering, där de antagna har möjlighet att ytterligare förbättra sin text innan tryck. 2023 har förlaget Bie Biennal Bok uppdraget att redigera och trycka antologin.

Vad vinner jag?

Om din text blir antagen vinner du publicering, coachning av professionell redaktör och ett arvode på 500 kr. Om du inte blir antagen vinner du en erfarenhet!

Innehållsansvarig: Iréne Karlbom Häll
Uppdaterat: 22 december 2023
371F