Antologin Unga Sörmland

Unga Sörmland är en bok med texter författade av dig som är ung och bor i Sörmland. Du som är 13-20 år kan skicka in ditt bidrag. Boken är en antologi. Du kan låna boken på närmsta bibliotek i Sörmland eller köpa den i bokhandeln.

Vi samlar in bidrag till Unga Sörmland 2025

Observera att under 2024 och 2025 samlar vi in bidrag till nästa antologi Unga Sörmland, vilket innebär att utgivningen av nästa antologi sker först 2025.

Vad händer efter att jag ansökt med min text?

Alla inkomna bidrag bedöms av en oberoende jury. De bidrag som blir antagna genomgår sen en redigeringsrunda före publicering. Under redigeringsrundan har du som antagen möjlighet att ytterligare förbättra din text innan den går till tryck. Olika förlag i Sörmland har i uppdrag att redigera och trycka antologin, senast Bie Biennal Bok.

Vad vinner jag?

Om din text blir antagen vinner du coachning av professionell redaktör, publicering i antologin och ett arvode på 500 kr. Om du inte blir antagen vinner du en erfarenhet! Du kan ansöka hur många gånger du vill, så länge du är mellan 13 och 20 år.

Innehållsansvarig: Iréne Karlbom Häll
Uppdaterat: 7 maj 2024
R5JC