Antologin Unga Sörmland

Varje år publicerar vi en regionsantologi med texter författade av unga, bosatta i olika delar av Sörmland. Boken ges ut av Widegrens förlag. Du kan låna boken på närmsta bibliotek i Sörmland eller köpa den i bokhandeln. Antologin publiceras även digitalt.

Nu är det dags att skicka in ditt bidrag till Unga Sörmland 2022!

  • Bidraget ska bestå av en litterär text med fritt tema, som du har skrivit själv
  • Din text ska få rum på max 4 st A4
  • Du kan skriva på svenska eller något annat språk
  • Ett bidrag kan skrivas av flera personer
  • Deadline är 1 mars 2022
  • Du skickar ditt bidrag med e-post till Skyddad adress
  • Skriv "Länsantologi 2022" i ämnesraden

Vad händer sen?

Alla inkomna bidrag bedöms av en jury. De bidrag som antas genomgår en redigeringsrunda före publicering, där de antagna har möjlighet att ytterligare förbättra sin text.

Vad vinner jag?

Om din text blir antagen vinner du publicering, coachning av professionell redaktör och ett arvode på 500 kr. Om du inte blir antagen vinner du en erfarenhet!

Uppdaterat: 28 april 2022
6UF1