HR-staben

HR-staben ansvarar för olika strategiska delar inom personalområdet.

Staben ansvarar för bland annat dessa frågor: 

  • Kompetens och personalförsörjning
  • Arbetsgivarfrågor
  • Arbetsmiljö och hälsa
  • Medarbetarskap
  • Rekrytering och arbetsmarknad
  • Förhandling och lönebildning
  • Chefsstöd
  • Kompetensförsörjning
Uppdaterat: 8 november 2021
F832