Medicinsk Fysik och Teknik Sörmland

Består av följande mottagningar och avdelningar.

  • Medicinsk teknik Mälarsjukhuset
  • Medicinsk teknik Nyköpings lasarett-Kullbergska sjukhuset
  • Sjukhusfysik Sörmland
Uppdaterat: 3 april 2023
F4KK