Dagstidningar ligger spridda på ett bord. På bordet finns också en jordhög och två odlingskrukor skapade av tidningspappret. Det finns jord i krukorna.

Språk, makt och skapande

Hur kan vi stärka biblioteken som flerspråkiga arenor? I Språk, makt och skapande utforskar vi tillsammans med bibliotek och andra aktörer skapande som metod för att göra mera inkluderande biblioteksverksamhet.

Varför Språk, makt och skapande?

Språk, makt och skapande är en satsning för att stärka biblioteken som flerspråkiga och inkluderande arenor, där människor genom kreativitet och möten tillsammans bidrar till hållbara samhällen.

Hur genomförs Språk, makt och skapande?

Vi genomför Språk, makt och skapande genom att fokusera på

  • delat lärande.
  • interkulturella och normkritiska förhållningssätt i biblioteksverksamhet.
  • att skapa, uttrycka, utforska och testa metoder tillsammans.
  • att möjliggöra samspel med andra aktörer i lokalsamhället.

Vad genomförs i Språk, makt och skapande?

Språk, makt och skapande startade våren 2017. Under satsningens första år genomförde Biblioteksutveckling Sörmland en studiecirkel med biblioteksarbetare från folkbiblioteken i Sörmland.

Under 2019-2020 fördjupar och breddar vi arbetet genom att

  • utveckla samarbeten med aktörer verksamma i Sörmland.
  • arbeta med forskningscirklar som metod.
  • främja arbetslärande genom skaparboxar.
  • fokusera på landsbygden.
  • stärka koppling till Agenda 2030 och en hållbar värld.

Film om satsningen

Bakgrund

Läs projektets blogg

Nyfiken på metoder och förhållningssätt? På bloggen hittar du erfarenheter från studiecirkeln och forskningscirkeln, projektet #Vattenspridaren, reflektioner om biblioteket som flerspråkiga arena och inspiration för att arbeta med skapande på bibliotek.

Innehållsansvarig: Victoria Lagerkvist
Uppdaterat: 30 oktober 2020
FEWP