Sjukvårdens Larmcentral Region Sörmland

Sjukvårdens larmcentral (SvLc) är de första i Sverige som drivs av Regionerna själva. Larmcentralerna i Uppsala, Västmanland och Sörmland arbetar tillsammans som en enhet. Larmcentralerna har ansvaret för dirigeringen av alla ambulanser i de tre länen och betjänar ca 930 000 invånare.

Larmcentralerna i de tre länen, Uppsala, Västmanland och Sörmland ska vid alla tider på dygnet, året runt, ta emot samtliga inkommande samtal och anrop, handlägga och dokumentera samtliga ärenden på ett optimalt sätt och larma ut. Larmcentralerna ska även prioritera patienter och dirigera rätt resurser till rätt plats på kortast möjliga tid.

I Region Uppsala tillhör larmcentralen ambulansorganisationen, i RegionVästmanland tillhör larmcentralen akutkliniken och i Sörmland tillhör larmcentralen ambulansorganisationen.

Kompetens
Larmcentralen utgör en viktig funktion i den första kontakten med patienter i behov av ambulans. Larmoperatören är den första länken i vårdkedjan innan ambulansen eller ambulanshelikoptern når fram.

Larmoperatörens uppdrag är att utföra medicinsk bedömning, rådgivning och prioritering. Samtliga larmoperatörer är legitimerade sjuksköterskor med minst tre års erfarenhet från akutsjukvård. Varje samtal resulterar i en bedömning, prioritering och åtgärd. Larmoperatörens uppgift är att hjälpa patienten till rätt vårdnivå med hjälp av ett unikt medicinskt beslutsstöd som är framtaget av ambulansöverläkarna i Uppsala, Västmanland & Sörmlands län. Det medicinska beslutsstödet vann det prehospitala priset 2014.

Larmoperatörerna kommer att hantera plötsliga och allvarliga situationer samt kommunicera med personer som är upprörda/chockade. De måste snabbt få en bild av vad som har hänt och kunna agera utifrån rådande omständigheter. I arbetet kommer de att hamna i situationer där de måste utföra flera saker samtidigt förutom att bilda sig en uppfattning om vad som har hänt ska de kunna ge råd och instruera den hjälpsökande samtidigt som de löpande informerar ambulanspersonal.

Den akutmedicinska larmmottagningen med bedömning och rådgivning är en viktig del i vårdkedjan vilket också regleras av Hälso- och sjukvårdslagen och Socialstyrelsens författningar. Patientens behov av vård och behandling på insjuknande-/skadeplatsen och under transporten till sjukhus har stor betydelse för det fortsatta vårdresultatet.

Ambulansdirigenten ansvarar för att koordinera samtliga av länens ambulanser. Det innebär ett ansvar för att beredskapsläge upprätthålls i länen, att närmaste ambulans används vid prio 1 uppdrag och att samarbeta med andra myndigheter, exempelvis räddningstjänst och polis. Till sin hjälp har ambulansdirigenten en avancerad teknikplattform. Larmcentralen använder sig av det nationella kommunikationssystemet Rakel, vilket används både vid utalarmering av ambulanser och vid samverkan med räddningstjänst och polis.

Larmcentralen ansvarar även för att larma tjänsteman i beredskap (TIB) som är den för regionens räkning som svarar för att initiera beredskaps- och katastroflarm. Ambulanschef i beredskap (ACIB) larmas via larmcentralen när behov finns för akut resursförstärkning vid till exempel större händelser. Larmcentralen sköter även utalarmering av Akademiska sjukhusets ambulanshelikopter.

Till larmcentralen finns en medicinskt ledningsansvarig läkare (MLA) knuten vars ansvar är att sörja för det medicinska kvalitetsarbetet.

Innehållsansvarig: Magnus Vesterhav
Uppdaterat: 21 juni 2022
SZRE