Verksamhetsområde Regionsjukhuset Karsudden

Regionsjukhuset Karsudden, beläget strax utanför Katrineholm, är Sveriges största sjukhus för rättspsykiatrisk vård. Här vårdas i huvudsak patienter som blivit dömda i domstol, och som bedömts vara i behov av psykiatrisk vård (tvångsvård).

Region Sörmland är huvudman för verksamheten och den rättspsykiatriska vård som erbjuds på sjukhuset. Regionsjukhuset Karsudden är ett regionsjukhus, vilket innebär att man utöver sörmlänningar även tar emot patienter från andra delar av landet. Patienterna kommer främst från vårt eget landsting samt Stockholms läns landsting och region Gotland.

Om verksamheten på Karsuddens regionsjukhus.

Uppdaterat: 8 november 2021
V1B8