Två barn sitter i en röd soffa i en biblioteksmiljö. De läser varsin bok och umgås. Böcker i bokhyllor runtikring.

Jämlik tillgång till berättelser och information i Sörmland

Folkbiblioteken i Sörmland och Biblioteksutveckling Sörmland arbetar tillsammans för att stärka det mediestrategiska arbetet.

 

 

Uppdaterat: 21 september 2020
3ZXK