Jämlik tillgång till berättelser och information i Sörmland

Folkbiblioteken i Sörmland och Biblioteksutveckling Sörmland arbetar tillsammans för att stärka det mediestrategiska arbetet. Det ska vara en jämlik tillgång till berättelser och information oavsett var i Sörmland du befinner dig. Sidan är under uppbyggnad!

 Digitala fria e-resurser

Inköp på olika språk

Marknadsföra PressReader

Libris och annat katalogarbete

Informationsresurser för mediestrategiskt arbete

Resurser för nationella minoritetsspråk

Tillgängliga medier

Fjärrlån och transporter

Kom på mediesamverkansträff!

Jag jobbar på bibliotek, och vill delta på mediesamverkansträffen i Katrineholm 1 mars! Anmäl dig senast 17 februari.     
Jag vill delta på gemensam lunch (du bekostar själv lunchen)
  

Enligt dataskyddsförordningen behöver vi ditt samtycke för att kunna behandla uppgifterna. Personuppgifterna kommer inte lämnas vidare. Du har rätt att få ta del av de personuppgifter vi har om dig. Du har rätt att få uppgifterna raderade. Lämna meddelande till Skyddad adress och ange rubriken på sidan så ser vi till att dina personuppgifter tas bort.


Om personuppgifter i Region Sörmland

 
Uppdaterat: 1 februari 2019
JK7Z