Två barn sitter i en röd soffa i en biblioteksmiljö. De läser varsin bok och umgås. Böcker i bokhyllor runtikring.

Jämlik tillgång till berättelser och information i Sörmland

Folkbiblioteken i Sörmland och Biblioteksutveckling Sörmland arbetar tillsammans för att stärka det mediestrategiska arbetet. Det ska vara en jämlik tillgång till berättelser och information oavsett var i Sörmland du befinner dig. Sidan är under uppbyggnad!

 Digitala fria e-resurser

Inköp på olika språk

Marknadsföra PressReader

Libris och annat katalogarbete

Informationsresurser för mediestrategiskt arbete

Resurser för nationella minoritetsspråk

Tillgängliga medier

Fjärrlån och transporter

Uppdaterat: 26 augusti 2019
HHNG